تلاشهای ضد جداشده ها

حمله فالانژها و فریب خوردگان فرقه رجوی به اکسیون افشاگرانه در شهر سرژی

روز شنبه 28 نوامبربه دعوت یکی از انجمن های قربانیان فرقه رجوی(انجمن اریا)، اکسیون افشاگرانه ای در شهر سرژی فرانسه برگزار گردید دراین اکسیون تعدادی از مردم فرانسه بخصوص دانشجویان فرانسوی، جداشدگان و قربانیان فرقه را همراهی میکردند. هنوز از شروع اکسیون دقایقی چند نگذشته بود که سرو کله فالانژهای فرقه رجوی دراکسیون نمایان شد. رهبران فرقه رجوی که از افشاگری جداشدگان وحشت فراوان دارند با یک برنامه از پیش طراحی شده به قصد برهم زدن اکسیون وارد عمل شدند. از انجا که این فرقه تحمل شنیدن هیچ حرف مخالفی حتی کوچکترین انتقادی را مخصوصا به رهبری اش ندارد واز انجا که این اکسیون نیز به نوعی دستان پلید سران فرقه رجوی را در کشتار نیروهای داخلی فرقه وافشاگری زندان های درون فرقه را در یک نمایش سمبلیک به نمایش میگذاشت، فالانژهای اعزامی از مرکز فرماندهی فرقه در اوورسور واز وارد عمل شدند. فرقه رجوی که تا دیروز در قرارگاه فرقه ای اشرف دارو تازیانه وزندان به راه انداخته بود با تصور اینکه اروپا نیز جولانگاه اوست با هتاکی به جداشدگان ودانشجویان فرانسوی شرکت کننده در اکسیون، به تعدادی از شرکت کنندگان فرانسوی وجداشدگان حمله ور شدند وبا زخمی کردن تنی از شرکت کنندگان در برنامه، بار دیگرماهیت ضد بشری خود را به نمایش گذاشتند. متاسفانه در حمله چماقداران فرقه رجوی به اکسیون افشاگرانه قربانیان و جدا شدگان، چند نفر از شرکت کنندگان زخمی شدند ولی از انجا که پلیس فرانسه از پیش در همان محل حضور داشت وتمام وقایع رازیر نظر و مراقبت خود داشت، بلافاصله چماقداران و فالانژهای فرقه را دستگیر کرده وتحویل مقامات قضائی دادند. رهبران فرقه رجوی هنوز در خواب زمستانی بسر میبرند وفکر میکنند اروپا هم عراق است وقرارگاه اشرف، که هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کنند، بکشند وبه زندان بیاندازند ویا با همکاری صدام حسین مخالفین را به زندان ابوغریب بفرستند. باید به سران این فرقه گفت که اولا اینجا عراق وقرارگاه اشرف نیست دوما صدام حسینی در کار نیست که پشتیبان تمام عیار شما و فرقه شما باشد، سوما عصر دجالیت فرقه به یمن افشاگریهای شجاعانه قربانیان و جدا شدگان به پایان رسیده است وهمگان میدانند که فرقه رجوی ماهیتی جز روش های این چنینی ندارد و به انها باید گفت اگر شما ذره ای اعتقاد به دمکراسی و حق ازادی بیان دارید باید به مخالفین خودتان اجازه سخن گفتن بدهید این مردم هستند که خوب وبد وخائن وخادم را تشخیص میدهند وبه همین دلیل است که فرقه رجوی تحمل شنیدن این واقعیت ها را ندارد چرا که مهر خیانت در قدم اول به مسعود ومریم رجوی خورده است وانها هستند که باید دریک دادگاه بین المللی محاکمه شوند وپاسخ خیانت هایشان را بدهند، از شکنجه تا کشتن مخالفین در قرارگاه اشرف. ما جدا شدگان و قربانیان این فرقه ضد بشری، مخالف هرگونه خشونتی میباشیم واز انجا که به دمکراسی و ازادی بیان و عقیده تا بن استخوان اعتقاد داریم نه تنها هرگونه خشونت را نفی میکنیم بلکه معتقدیم که همه ازادند که عقاید خود را بیان کنند ویا انتقاد کنند، دمکراسی معنائی به جز این ندارد اما ماهیت ضدبشری فرقه رجوی چیزی به جز این است همانگونه که در 30 سال گذشته این موضوع به اثبات رسیده است واگر می بینیم که در تمام دنیا این فرقه منفورو منزوی شده است دلیلی به جز این ندارد وانگهی اگر این فرقه ریگی درکفش خود ندارد، پس نگران چیست؟ به این عکس ها نگاه کنید و خود قضاوت کنید ظالم و مظلوم کیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا