عملیات تروریستی فرقه رجوی درشهرسرژی دارای چه پیامی است؟

گروه خائن وتروریستی رجوی دراوج شکست ودرماندگی ودرحالیکه بساط شیادی آنها درقالب اردوگاه بردگی عراق جدید (اشرف) درحال جمع شدن است دریک اقدام زذیلانه وبی شرمانه بگونه ای سازماندهی شده به گردهمایی افشاگرانه گروهی از اعضای سابق این گروه یورش برده واعضای سابق ومنتقدین ومخالفین این گروه را مورد ضرب وشتم قراردادند این اتقاق درروزشنبه 2009/ 11 / 28 درشهر سرژی فرانسه بوقوع پیوست که گروه قابل توجهی از افرادسابق این گروه تروریستی به همراه گروهی از ایرانیان ومردم آن شهر مشغول افشای ماهیت پلید این گروه تروریستی درنزد افکار عمومی مردم فرانسه بودند تا چهره واقعی این گروه وسرکرده درجه دو آن مریم قاجار را به گونه ای ساده وبی پیرایه به دیگران نشان دهند. رخداد شهر سرژی اولین عملیات تروریستی این گروه دراروپا نبوده وآخرین نیز نخواهد بود _ آنچه دراین اقدام ددمنشانه برجستگی دارد شرکت افرادی چون حمید طاهرزاده (نوازنده تار) و مهدی سامع (تنها فسیل بجامانده از سازمان چریک های فدایی خلق) دراین عملیات تروریستی می باشد _ کار این فرقه متعفن تروریستی به چنان اضمحلال ودرماندگی رسیده است که برای حمله به یک اکسیون قانونی منتقدان ومخالفان تمام دار وندارش را به میدان می آورد _ حمید طاهر زاده زمانی یک هنرمند بود واکنون مضراب را کنار نهاده وبجای آن چماق بردست گرفته تا بگونه ای شرمگنانه دریک عملیات سازمان یافته وفرمانگرفته از پایگاه تروریستی اوور شرکت نماید! به حال این هنرمند سقوط کرده به عمق دره یک گروه متعفن ومزدور و مطرود باید افسوس خورد _ دست هایی که می توانند خالق ترنم صدای خوش تار باشند اکنون چماق را لمس می کند تا برسر کسانی کوفته شود که عمر وجوانی خود را دراثر اشتباه محاسبه درپای یک فرقه جنایتکار مذهبی به هدر داده اند _ امثال آقای محمد کرمی که بیست وپنج سال از بهترین سالهای زندگی خود را در جزیره متروک اشرف ازدست داده است _ که خوشوقتانه توانسته است دراثرتحولات عراق با شهامت از چنگال گشتاپوی فرقه رجوی بگریزد. ضمن محکوم نمودن این اقدام تبهکارانه باید به مقامات دولت فرانسه بویژه رئیس جمهور نیکولای سرکوزی که شناخت کاملی از این گروه تروریستی دارد ودرهنگام عملیات ضد تروریستی 17 ژوئن وزیر کشور فرانسه بوده است هشدار داد که " بیش از این مار درآستین نپرورید " این گروه تروریستی باتوجه به این پرونده سنگین بسیارخطرناک تر از سازمان القائده می باشد ولذا سعی کنید باتوجه به محتویات پروند 17 ژوئن پایگاه این گروه دراوور را تحت کنترل درآورده ونسبت به دستگیری سران مخفی شده دراین پایگاه اقدام لازم رابعمل آورید مقامات فرانسه البته از ماهیت تروریستی این گروه کاملا باخبرهستند وبگونه ای که آقای ژرژمالبرونو نویسنده آگاه در مقاله ای درنشریه فیگارو نوشت: مریم قاجار هنگام دستگیری باتهدید به یکی از افسران تحقیق فرانسوی گفت " کافی است من با انگشتانم رمزی را نشان دهم تا افراد سازمان به خود سوزی دست بزنند " اشاره به یک نکته مهم دراین رخداد حمله سازمان یافته گروه رجوی به یک گرد همایی افشاگرانه آنهم درکشوری که مهد دموکراسی وآزادی بیان لقب دارد از یک سو نشان از موفقیت جداشدگان و منتقدان این فرقه دررسواگری وافشای این گروه دارد وازسویی دیگر نمایانگر اوج ودرماندگی وفروپاشی این گروه متعفن تروریستی بشمار می آید _ ولی نکته مهمی که از چنین چماق کشی می توان بیرون کشید اینست که باتوجه به تواب نامه ها والتماس وگریه وزاری ودروغ بافی های سران این گروه مبنی بر ترک خشونت وتروریسم _ تداوم چنین اعمال ضدانسانی می تواند این گمانه زنی را تقویت نماید که دولت فرانسه با توجه به محتویات پرونده 17 ژوئن 2003 از سرکرده حاظر درصحنه (مریم قاجار) خواسته است که به علت برهم زدن امنیت کشورفرانسه بعنوان یک عنصر تروریست بایستی خاک این کشور را ترک نماید _ هرزه گردی های مریم قاجار طی چندماهه اخیر درکشورهای ایتالیا وآلمان وبلژیک را شاید بتوان تلاش این گروه برای بدست آوردن مکانی تازه جهت استقرار بعد از اخراج از آن کشور تلقی نمود _ بنظر می آید کشور بلژیک مکان بعدی استقرار این گروه تروریستی باشد _ فراموش نکنیم درسال 1986 نیز دولت فرانسه مسعود رجوی را بعنوان سرکرده خطرناک یک گروه تروریستی بگونه ای آرام وبه دور از جنجال از فرانسه بیرون انداخت وحال ممکنست چنین با توجه به رخدادهای شش ساله اخیر وگزارش منابع اطلاعاتی دولت امریکا که بنوعی خود را درگزارش موسسه پژوهشی راند نشان داده است _ مقدمات اخراج این گروه تروریستی از فرانسه فراهم شده باشد بهرصورت زنجیر پاره کردن این گروه درحمله به اجتماعات قانونی و هم چنین خلاف کاریهای چون پولشویی – قاچاق انسان _ جعل اسناد و دیگرخلاف کاری های این گروه از دید مقامات مسئول درکشورهای اروپایی دور نیستند ولذا چنین اقدامات ضد انسانی می تواند نوعی " به سیم آخر " زدن سران این گروه منفور درفرانسه تلقی گردد. بهرصورت باید افرادی که مورد ضرب وشتم قرارگرفته اند شکایت خود را دنبال دراداره پلیس و مراجع قضایی دنبال نمایند که چنین اقداماتی با توجه به دراوج فروپاشی قرارداشتن وسراسیمگی سران این فرقه می تواند بسیارمفید واقع گردد _ درپایان باید به جداشدگان این گروه تروریستی تبریک گفت: نهالی که برای اولین بار درسال 70 توسط آقای سعید شاهسوندی کاشته شد اینک درتداوم رشد خود با به میدان آمدن دیگر جداشدگان ومنتقدین ومخالفین این گروه منفور تروریستی هم اکنون تبدیل به درختی کهن وریشه دراعماق مبدل گردیده است _ که استوار وپابرجاست. دراینجا جا دارد از افشاگریهای بسیار سازنده همه تلاشگران از جمله خانم بتول سلطانی عضو هشیار وآگاه گریخته شورای رهبری! این گروه سپاسگزاری نمود که با ذهنیت فعال خود بگونه ای مستند وریشه ای نور به زوایای تاریک ورازهای نهفته این گروه انداخت _ وچنین اقدامات شجاعانه ای باعث شد تا عموم ایرانیان بگونه ای کامل از ماهیت پلید وزشت و تبهکارانه این گروه آگاه گردیده و این باعث شد تا افرادی دیگری همچون این قلم بدون هیچگونه تعلق خاطری پای به میدان روشنگری نهاده و بانک رسوایی این فرقه متعفن را برهرکوی وبامی به صدا درآورند. هم چنین بجاست دراینجا از تلاش های خستگی ناپذیر آقایان مسعود و ابراهیم خدابند وآن سینگلتون _ بتول ملکی _ هادی شمس حائری _ بهزاد علیشاهی _ محمدحسین سبحانی _ کریم حقی _ بهزاد علیشاهی _ علی قشقاوی _ عباس صادقی نژاد _ جواد فیروزمند _ محمد کرمی _ علیرضا نصراللهی _ محمد بازیارپور _ حسین پیرانسر _ منصورنظری _ محمد رزاقی و دیگر اعضای جداشده وفعال وافشاگر این گروه مخرب تروریستی سپاسگزاری نمود که با کوشش های پیگیر وسازنده خود ماهیت جنایتکارانه و سرکوبگرانه وضد انسانی این فرقه را به آگاهی همگان رساندند _ دوستان _ کلافگی _ سردرگمی _ زنجیر پاره کردن ونشسته پارس کردن های سران این گروه نشان می دهد که شما تاچه حد درکوشش های سازنده خود موفق بوده اید _ بنابراین با جدیت بیشتر وبا شرکت درجوامع حقیقی ومجازی ایرانیان وفارسی زبانان وبا ایجاد تماس با مقامات عراقی ومسئولین کشورهای اروپایی هرچه بیشتر گور این فرقه را عمیق تر کنید وبارو داشته باشید که باتوجه به اینکه امریکا نیز این جنایتکاران را همانتد دستمال توالت پس از مصرف به زباله دانی انداخت وباتوجه به تحولات بین المللی وتصمیات دولت عراق مبنی برجمع نمودن اسارتگاه اشرف زمان فروپاشی کامل این گروه ودستگیری سرکرده وشکنجه گران وفرماندهان ترور ودرنهایت آزادی اسیران اشرف بسیار دردسترس قرارگرفته است _ بنابراین تا می توانید براین جنازه متعفن خاک بپاشید فرداهای آزادی اسیران نزدیک است _ زمانیکه جشن آزادی را جهت دستگیری سران این گروه برپاکنیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا