تلاشهای ضد جداشده ها

همه از مرگ می ترسند مریم قجر عضدانلو از جداشدگان

خانم مریم قجر عضدانلو فرقه رجوی را با دو ویژگی بارز میتوان تعریف کرد: "دو روئی" و "پر روئی". خانم مریم قجر عضدانلو. فرقه رجوی مثل ریگ دروغ میگوید و بهم میبافد و مثل کنه میچسبد و ول نمیکندو کسانی که میخواهند فرقه رجوی را ترک کنند تحت عناوین بریده، مزدور و خائن حمله میکنید. خانم مریم قجر عضدانلو جدا شدن از فرقه رجوی بالاترین جنایتی است که یک عضو میتواند مرتکب شود که حتی به طور ضمنی و شاید به صراحت هم عنوان شده است که فرد جدا شده خصوصا اگر بخواهد به بیان انتقاد یا مخالفت با فرقه رجوی بپردازد مستحق بالاترین مجازات می باشد. خانم مریم قجر عضدانلو شما در پیامهایتان در خصوص جداشدگان فرقه رجوی در کمپ تیف در عراق دستور دادید تا آنها را به سمت ایران سوق بدهد. در تشکیلات به صراحت عنوان شده است که اگر این افراد به خارج بروند نمیشود انگ مزدوری رژیم به آنها زد و آنها را به اصطلاح رژیم مال کرد ولی اگر به ایران بروند می سوزند و تهدید کمتری برای ما خواهند داشت. دلیل آنهم روشن است. شما و شوهرتان مسعود رجوی از جداشده میترسید چون جداشده ها ماهیت و روابط درونی فرقه رجوی را بر ملا میکنند. خانم مریم قجر عضدانلو چرا فرقه رجوی تحمل انتقاد و افشای جداشدگان خودش را ندارد؟؟؟؟ و از تمام ابزارها استفاده میکند تا یک افشاگر جداشده از فرقه رجوی را انواع مارکها و انگها و تهمتها رو بزنید…چرا؟؟؟؟؟؟ خانم مریم قجر عضدانلو فکر میکنند اروپا هم عراق است وقرارگاه اشرف، که هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کنید، بکشید وبه زندان بیاندازید ویا با همکاری صدام حسین مخالفین را به زندان ابوغریب بفرستید. خانم مریم قجر عضدانلو من در مکانی بودم که یکی از هواداران بالای فرقه رجوی در آنجا بود من را نمیشناخت بحث زندانهای رژیم ایران را میکرد و از شکنجه بیشتر تعریف میکرد برایش دیکته شده بود زندانی بودن و تند تند قاف میداد چون اون هم از خون فرقه رجوی بود دو رو و پرو از حرفهایش فهمیدم در زندان رژیم ایران تواب بود.. بعد یک دفعه بحث جداشدگان از فرقه رجوی پیش آمد یک دفعه اسم من را اورد مجید روحی من گفتم مجید روحی ادم خوبی است شروع کرد به فحش دادن و تهدید کردن من اگر بگیرمش میکشمش دستور فرقه رجوی است خواهر مریم دستورش را صادر کرده اون علیه فرقه رجوی و رهبرانش افشاگری میکنه و غیره…تا تهدید به مرگم کرد پرسیدم مجید روحی را که میگوی دیدی؟؟؟؟ گفت آره گفتم کجا؟؟؟؟ گفت توی یکی از کشورها گفتم میرفتی میکشتیش؟؟؟؟؟ گفت وقتی صداش کردم فرار کرد رفت ولی باز میگیرمش گفتم تو کدام کشورمجید روحی را دیدی که فرار کرد؟؟؟؟؟؟ گفت توی هلند گفتم مجید روحی که میگوی اون هم تو را دیده؟؟؟؟ گفت آره من را دیده ولی از من می ترسه فرار میکنه گفتم من و مجید روحی در کشور دیگه با هم توی یک کمپ بودیم و خیلی آدم خوبی بود و به پناهنده ها کمک میکرد یک دفعه بهم ریخت شروع کرد به فحش دادن اگر بگیرمش تیکه تیکش میکنم و به قتل میرسانمش گفتم اگر دیدی بهش سلام من را هم برسان بعد درباره رژیم ایران صحبت میکرد و می گفت که سال بعد رژیم ایران سرنگون میشه و فرقه رجوی داخل ایران است و خانم مریم قجر عضدانلو روی تخت رئیس جمهوری مینشیند خندیدم از ته دل و دلم بحالش سوخت که فرقه رجوی چطور مغزشوی کرده و ازش بهره کشی میکنه خانم مریم قجر عضدانلو این هم هواداران بالای فرقه رجوی که چه قدر مثل شما از جداشده ها میترسند و چقدر خون فرقه رجوی در رگهایشان است در دو روی و پروی و چه تهدید به مرگ کردن من در اروپا خانم مریم قجر عضدانلو گفتم بذار تو خماری بمونه بلکه یک روزی به ماهیت فرقه رجوی پی میبره و خودش شرمنده میشه و اون روز هم نزدیک است بر اساس تجربه عینی وبودن در مناسبات این فرقه و با تاکید مکرر بگویم که این فرقه تروریستی رجوی ماهیتی به جز خشونت و ترور راه دیگری برای بقاء بلد نیست و از همین عملکرد های خشونت بارش در کشورهای ازاد اروپایی نسبت به منتقدان و جدا شده هایش می شود فهمید که در داخل مناسبات بسته اش در پادگان عراق جدید اشرف سابق چه اعمالی در مورد اعضاء نا راضی انجام گرفته و اکنون نیز ادامه دارد خانم مریم قجر عضدانلو فاز عوام فریبی فرقه رجوی تمام شده است و فاز رو امدن ماهیت واقعی شما و شوهرتان که خشونت و سرکوب مخالفین و معترضین و منتقدین فرقه است بدستور رهبر فرقه شروع شده و استارت خورده است خانم مریم قجر عضدانلو معنای ازادی و دمکراسی که شما در تریبونهای اروپا و امریکا مستمرا و بی وقفه از ان دم میزنید چیست؟؟؟؟ حمله و ضرب وشتم و هتاکی، به افرادیکه خود سالیان عمر و جوانی و هست و نیست خود را برای کلمه مقدس ازادی و دمکراسی فدا کرده اند، پیام ازادی و دمکراسی شما برای مردم ایران است؟ خانم مریم قجر عضدانلو و امیدوارم فرصتی بشود تا تاریخ شفاهی فرقه رجوی و آنچه برای جذب، حفظ و کنترل نیرو و همچنین پول انجام دادید و آنچه که بر سر کسانی که میخواستند جدا شوند آوردید نوشته و تنظیم گردد. در این خصوص صدها و بلکه هزاران شاهد زنده در داخل یا خارج از کشور وجود دارند که هر کدام داستان ها دارند. خانم مریم قجر عضدانلو به این هوادارهایت بگو من را کم تهدید به مرگ بکنند من خودم به اندازه کافی سوژه برای خنده دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا