اعضاء جداشده از فرقه رجوی

ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدها

ورود خانم بتول سلطانی عضوگریخته شورای رهبری به اروپا و پیامدهای سازنده آن درجمع شدن پایگاه اوور

دوسال پیش خانم بتول سلطانی از اعضای شورای رهبری گروه رجوی با شهامت وشجاعتی بی نظیر توانست از اردوگاه تروریستی اشرف بگریزد وخود را به نیروهای امریکایی معرفی نماید.

چنین اقدام شجاعانه وتحسین برانگیزی گروه رجوی را دربهت وسراسیمگی گسترده ای فروبرد – زیرا افشاگری های این فرد و برملا شدن راز ورمزهای تشکیلاتی از جانب یکی از افراد مورد اعتماد تشکیلات فرقه ای این گروه می تواند ضربات مهلکی برپیکرناتوان وفرسوده این گروه وارد آورد. شورای رهبری این گروه گرچه نهادی است ظاهری و سمبلیک ولی کسانی می توانند به این شورا راه یابند که به درجه بالایی از فرمانبرداری وسرسپردگی محض وبی چون وچرا به افکار پریشان ومالیخولیایی سرکرده این فرقه رسیده باشند ویا به کلامی روشن تر در افکار پلید سرکرده خائن این گروه” ذوب شده” باشند. اهداف پنهان وپیدای سرکرده فرقه رجوی از تشکیل شورای رهبری سرکرده فرقه رجوی به کمک ملیجک خود مریم قاجار طرح ایجاد شورای رهبری را به دلایل زیر دردستور کاز خود قرارداد. یکم _ حرمسراسازی توسط جمعی از نزدیک ترین وسر سپرده ترین زنان اسیر درمناسبات تشکیلاتی تجاوز وبهره برداری جنسی از زنان اسیر.
پس از دستور طلاق تشکیلاتی تعداد زیادی از زنان از همسرخود جدا گردیدند _ اجرای بدون چون وچرای این دستور ضد انسانی یکی از ملاک های گزینش زنان مطلقه درشمار زنان محرم و رسمی منظور شد _ و طبعا زنی که تا این حد به تسلیم گرایی محض به سرگرده فرقه رسیده باشد می تواند بعنوان محرم درشماز زنان رهبر فرقه منظور گردند _ هدف سرکرده فرقه تشکیل حرمسرایی بزرگ از زنانی بود که او تمایل داشت آنها رادرشمار افراد مورد وثوق واعتماد کامل خود درآورد _ برای مثال می توان از عذرا علوی طالقانی نام برد که از همسر خود محمد محدثین جدا گردید تا درصف افراد ذوب شده درولایت رجوی قرار گیرد! البته دراین گزینش بنا بر گفته های خانم سلطانی ملاک های دیگری ازجمله جوانی _ زیبایی ودیگر خصوصیات فردی نیز قرارداشت _ درابتدای این گزینش زنان حرمسرا _ سرکرده این فرقه زنان زیبا با اندام مناسب را گزینش می نمود که پس از ایجاد زمزمه هایی درمورد مخالفت برخی اززنان _ سرکرده فرقه مجبور شد برای جلوگیری از اعتزاضات تعداد ی زن که اززیبایی وامتیازات کم تری برخوردار بودند را نیز به جمع زنان حرمسرا اضافه نماید! دوم _ سو استفاده از احساسات نرم ولطیف زنانه درراه بهره برداری های احساسی _ عاطفی
از آنجائیکه عشق ومهر.دلدادگی و وفا به عهد وپایداری درپیوند های عاطفی درنزد عموم زنان بویژه زنان مذهبی رقیق تر و کامل تر از مردان است _ سرکرده فرقه رجوی با سو استفاده از این فروزه ها درزنان این ویژه گی ها را مورد سو استفاده ودستبرد قرارداد تا بتواند با اهدای عنوان ظاهری شورای رهبری به این زنان آنها را بعنوان نزدیک ترین محرمان خود به مقام جاسوس وخبرچین وکنترل کننده اعمال ورفتار اعتراضی مردان درمقابل دستورات و اوامر خود منصوب نماید. سرکرده فرقه رجوی بارها براین نکته درجمع زنان سرسپرده خود تاکید کرده است که” این شمائید که برای من می مانید!” وچنین تاکید هایی نشان می دهد که سرکرده فرقه از این زنان بعنوان ابزاری کارساز جهت حفظ وکنترل مناسبات تشکیلاتی این فرقه استفاده کرده ومی کند _ درحقیقت بنابر گفته های خانم سلطانی زنان شورای رهبری کاری به جز توجیه و روانسازی ورواج وجاانداختن افکار پریشان وباورهای مالیخولیایی سرکرده فرقه ندارند…. لذا باتوجه به اینکه تمامی تصمیمات دراین گروه توسط شخص سرکرده فرقه انجام می گیرد بنابراین اعضای شورای رهبری درواقع افراد محرمی هستند که عاملیت تنظیم و اجرایی شدن این دستورات رابعهده دارند. سوم _ ظاهرفریب دهنده ودروغین ونمادین احترام به حقوق زنان.
سرکرده فرقه اما از ظاهر این دسیسه استفاده نمادین نیز می نماید وچنین ادعا می کند که به حقوق زنان احترام گذاشته وشایسته ترین آنها را به مقامات بلندپایه ای دراین فرقه گمارده است! _ که البته این دروغ بیشرمانه ای بیش نیست و بنابر گفته های خانم بتول سلطانی زنان درمناسبات فرقه رجوی بسیار بیشتر از مردان مورد تحقیر و بی حقوقی وبردگی وبهره کشی قراردارند.
نکته جالب دراین ماجرا اینست که مریم قاجار همسرسرکرده فرقه خود بگونه ای کامل درپیاده کردن این ذهنییات مالیخولیایی وضد زن فرقه رجوی شرکت داشته و نقش خانم رئیس وتعیین کننده ومسئولت این زنان تحت ستم وبردگی قرارگرفته رابعهده دارد. چهارم _ کم رنگ وغیرفعال بودن عنصر اعتراض درنزد زنان اسیر درفرقه رجوی
زنان اسیر درفرقه رجوی درزمره بی حقوق ترین وناامید ودرمانده ترین زنان به شمار میروند
بافت اصلی درتشکیلات فرقه رجوی شباهت زیادی به بافت عشیره ای وقبیله ای دارد _ بسیاری از این زنان عضوی از خانواده خود را دربین اعضای این گروه درقید حیات داشته ویا قبلا داشته اند که درعملیات نظامی _ تروریستی از بین رفته اند _ بنابراین اکثر افراد اسیر دراین تشکیلات باهم نوعی پیوند خانوادگی دارند _ که البته این اعضا گرچه بعلت دستورات تشکیلاتی نمی توانند بهم نزدیک شده وباهم معاشرت وگفتگو نمایند ولی یک طناب نامریی آنها رابهم پیوند می دهد وآن اینست که آنها تنها به همین دل خوش دارند که دریک جامعه کوچک ومنزوی درکنار هم زندگی فرقه ای را دنبال می کنند _ زنان فرقه رجوی موجوداتی ترحم برانگیز هستند _ این درماندگان سالهاست از آغوش خانواده وجامعه به شبه جزیره ای متروک پرتاب شده اند _ آنها بسیار ناامید هستند و عنصر امید به فردا وآینده توسط تشکیلات درآنها شدیدا سرکوب شده است _ فرقه رجوی از این درماندگان موجوداتی سرشار از یاس وناامیدی و بی پناهی ساخته وآنها را باشستشوی مغزی ومدیریت کنترل فکر به موجوداتی بدل ساخته که کوچکترین تصور وتصویری از آینده در ذهنیت خود ندارند _ اگر فرضیه تقدیر گرایی را درکنار بی خبری وبیماری روانی درنزد این افراد شناسایی ودرکنار هم بچینیم دلیل هم چنان پایبندی این زنان اسیر درآن قلعه متروک و با آن ستم وجبر تشکیلاتی تاحدی قابل تصور می گردد…… نتیجه:
اسارتگاه اشرف به سرانجام خود رسید و درآینده نه چندان دور کاملا برچیده می گردد _ لذا بهتراست از این پس کلیه تلاشها برمحور افشای مناسبات حاکم بر قرارگاه تروریستی این فرقه درپاریس متمرکز گردد. ورود خانم بتول سلطانی به مکانی امن وسخنرانی ایشان درپارلمان اروپا باتوجه به سابقه اقامت قبلی ایشان درقرارگاه اوور یک فرصت بسیار گرانبهاست که باید به بهترین وجه ممکن از آن استفاده شود _ ارتباط خانم بتول سلطانی با سازمانهای مدافع حقوق بشر و پارلمان ها ودولت ها وشخصیت های اروپایی می تواند درمدتی نه چندان زیاد باعث برهم زدن تشکیلات تروریستی این گروه درقلب اروپا گردد.. که……. همه این رخدادها بی تردید نقطه پایانی برانهدام کامل یک گروه منفور تروریستی است که نزدیک به سی سال است ضمن خیانت به مردم ایران باعث کشته و معلول شدن ده ها هزار نفر از ایرانیان ومردم عراق درعملیات تروریستی نظامی گردیده است… به امید ایرانی آزاد _ آباد _ سربلند وسرافراز

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا