خانواده ها

ملاقات خانواده های اسیران اشرف با رئیس دفترسازمان ملل در بغداد

دیروز سه تن ازخانواده های گروگانهای رجوی و فرقه مجاهدین خلق، با اقای مدو اجاریا دفترسازمان ملل (یونامی) دربغداددیدار وگفتگو کردند. اقای مدو اجاریا ضمن خیر مقدم به حاضرین در شروع این ملاقات اظهار داشت که هرچه دردرون دلتان است بگوئید من گوش می کنم. ابتدا یکی ازخانواده ها ضمن معرفی نفرات دیگر گفت: ازجنابعالی درخواست داریم نمایندگان خود را به این زندان بفرستید وبدوراز حضورفرماندهان ودرمحیطی ازاد ملاقات نموده و راجع به مطالبی که عرض شد بررسی کنید تا مشخص گردد که رهبر این سازمان درحق ملت ایران چه خیانت وجنایاتی مرتکب شده است. مسعود ومریم رجوی مجرم هستند و باید درمقابل مجامع بین المللی ودرحضورخانواده هاپاسخ گوی اعمال ضد بشری خود علیه فرزندانمان باشند.جناب رئیس،
75 روز است ماخانواده ها درمقابل درب پادگان اشرف حضورداریم وخواستار ملاقات با فرزندانمان می باشیم اما متاسفانه تا این لحظه رهبران سازمان مجاهدین اجازه نداده اند بچه ها یمان راببینم. در تمام قوانین دولتها جهان این حکم جاری است که بستگان درجه یک حق دارند تا بستگانشان را ملاقات کنند ولی سازمان مجاهدین برای خودش قانون مجزا و متفاوتی وضع کرده است. ما اخیرا از جنایات این سازمان علیه بچه ها ازطریق افشاگری های یکی ازاعضای سابق شورای رهبری این فرقه بنام بتول سلطانی که هم اکنون دراروپا بسر می برد بیشتر اگاه شدیم و با توجه به این اطلاعات که از داخل کمپ داده می شود، نگرانی ما در رابطه با وضعیت فرزندانمان چند برابر شده است. چند روز پیش هم باز یکی ازاسیران جنگ بنام ایمان یگانه بعداز22 سال موفق شد ازاین اسارت گاه فرار کند وما ایشان را درانجا ملاقات کردیم وپای حرف های وی نشستم. وقایعی که دراین پادگان جریان دارد واقعا وحشت است آقای رئیس،
این سازمان نزدیک به سی سال است دراین سرزمین (عراق) حضوردارد. در این مدت پادگان نظامی درست کرده و فعالیت های آن در کشتار مردم ایران و عراق بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه درطول این مدت هیچ دولتی وحتی دولت عراق، از قوانین حاکم دراین پادگان اطلاع ندارد. برای ما بستگان اسرای جای بسی تعجب است که چطورامکان دارد افرادی بیایند دراین سرزمین اسکان یابند ودولت ازقوانین انجا بی اطلاع باشد. برای ما جای بسی تعجب است که دولت عراق نمی تواند سرزمین خود را ازدست این غاصبان بگیرد. جناب اقای رئیس،
حال اجازه می خواهم به بعضی ازقوانین این زندان اشاره کنم. 1- نشست روزانه 2- بند جیم 3- قانون دیگ 4- قانون سگ 5-و… (با توضیحاتی مختصر در مورد هر کدام) و اما آنچه براستی در این مکان می گذرد: 1- ازدواج ممنوع است (هرکس وارد این سازمان می شود اگر متاهل باشد باید همسرش را طلاق بدهد وافراد مجرد باید تعهد بدهند ازداوج نکنند.
2- زندگی مستقل ممنوع است.
3- ارتباط با دنیای بیرون ازپادگان ممنوع است
4- حق تماس تلفنی حتی با خانواد هایشان راندارند.
5- ازداشتن کوچکترین حق قانونی خودمحرم هستند.
6- حاکمیت زن ها برمردان بخاطر بعضی مسائل و.. اقای رئیس، متاسفانه بعضی ازدولت ها.شخصیت ها بدلیل اینکه شناختی ازسازمان ندارند فریب گفته ها وبیانیه های کذب این گروه را می خورند. ازجنابعالی درخواست داریم نمایندگان خود را به این زندان بفرستید وبدوراز حضورفرماندهان ودرمحیطی ازاد ملاقات نموده و راجع به مطالبی که عرض شد بررسی کنید تا مشخص گردد که رهبر این سازمان درحق ملت ایران چه خیانت وجنایاتی مرتکب شده است. مسعود ومریم رجوی مجرم هستند وبایددرمقابل مجامع بین المللی ودرحضورخانواده هاپاسخ گوی اعمال ضد بشری خود علیه فرزندانمان باشند. 1- فریب وادم ربایی تحت عنوان کار درکشور های اروپایی از ایران، ترکیه وبعضی ازکشورها دیگر وانتقال غیرقانونی انها به عراق. وممانعت ازارتباط انها با خانواده ها یشان. 2- خریده برده (اسرای ایرانی) ازاردوگاه های صدام درزمان جنگ
3- مغزشویی افراد
4- جوانان ما راسپر جان خود کرده است.
5- نقض قوانین اجتماعی درحق نفرات مسقردرزندانی بنام اشرف وخانواده ها یشان جناب اقای رئیس
براساس مدرکی که تقدیم می گردد روز پنجشنبه مورخ چهاردهم آوریل 2010 تعداد زیادی ازماموران مجاهدین ازساعت یازده و نیم شب با نقشه قبلی مقابل درب اشرف امده وشروع به فحاشی همزمان به ما و به مسئولین دولتی ایران نمودند. ما ازانها درخواست ملاقات می کردیم آما انها به ما و سران حکومت ایران ناسزا می گفتند. چند نفرازانها (مرد وزن) خودشان را به محل استقرارما رسانده و می خواستند با چاقوبه ما اسیب برساند که با هوشیاری خودمان وارتش عراق موفق به این کارنشدند انها قصد داشتند با ارتش عراق درگیر بشوند تاعده ای کشته شوند. ما بنابر توصیه فرمانده عراقی ساعت یک و نیم بامداد به محل استراحت خود بازگشتیم ولی منافقین تا ساعت سه و نیم بامداد به ناسزا گویی علیه ما ادامه دادند ودرخاتمه سرود پیروزی سردادند واعلام نمودندچنانچه اینجارا ترک نکیند بدترازاین خواهیم کرد. روز بعد مشاهده کردیم خانم مریم رجوی برخلاف واقع وبه دروغ گزارشی دراین خصوص به رئیس سازمان ملل داده است. یکی دیگرخانواده ها ادامه می دهد: ازاینکه به ما اجازه دادید تا شما را ملاقات کنیم تشکر می کنم تعداد زیادی از نفرات سازمان کسانی هستند که بعنوان کار از کشور خارج شده وانها را فریب داده وبه عراق اورده اند.عده ای بیماری صعب العلاج مانند سرطان دارند وسازمان اجازه نمی دهد خارج ازپادگان انها درمان بشوند تعدادی افراد نقض عضوومعلول دارند که نیاز به درمان فوری دارند که می بایست سریعا از طریق مجامع بین المللی به وضعیت انها رسیدگی کنند.. تعداد بسیار اززندانیان اشرف اسیران جنگی درزمان صدام بوده اند وجزء امار صلیب سرخ هستند ولی بعداز این همه سال هنوزبه خانواده هایشان اجازه ندادند انها را ملاقات کنند. وما درخواست داریم همانند صدام دیکتاتوروحزب بعث، با رجوی وتشکلاتش درعراق برخورد شود. تا افراد ازدانه زندگی وتشکیل خانواده بدهند. جناب اقای رئیس، ایا اینکه سازمان اجازه نمی دهد خانواده ها فرزندانشان را ازادانه وبدون حضور فرمانده ها ملاقات کنند نقض قوانین حقوق بشر نمی باشد؟ ماازشما عاجزانه درخواست می کنیم به این موضوع رسیدگی فرمائید. ببیند مردم کشورمان احساس می کند سازمان ملل صرفا منافع امریکا واروپا را دنبال می کنند شما می توانید با این اقدام انسان دوستانه ورهایی فرزندانمان از این اسارتگاه نظر ملت ایران را بخود جلب کنید. یکی دیگر ازخانواده ها خطاب به دفتریونامی دربغداد می گوید: با توجه به کهولت سنی وبیماری 77 روز است جلوی درب اشرف به انتظار دیدارفرزندم نشسته ام من می گویم بچه ام را می خواهم ملاقات کنم فرمانده هان مجاهدین به ما ناسزا می گویند؟ پاسخ اقای مدو اجاریا دفتر سازمان ملل دربغداد: برای ما درناک بود وقتی به سخنان شما گوش می کردیم چیز هایی فهمیده بودیم ولی فکر نمی کردیم که درقرارگاه اشرف چنین چیز هایی وجود داشته باشد ما را اگاه کردید بادل وجان گوش کردیم حرف های دل شما چهره های واقعی شما واقعا گویا بود ولی ما نمی توانیم دراشرف مستقیما پیگیرمسئله باشیم چون حفاظت اشرف بعهده دولت عراق است مگر با کمک کشورعراق مسائل شما را با تلاش وکوشش پیگیری نمائیم. وتلاش می کنیم تا شما فرزندانتان را ملاقات کنید. یکی ازخانواده ها ادامه می دهد: مجاهدین که دم ازدمکراسی می زنند پس باید قوانین سازمان برای همه یکسان بوده ومی بایست همه تابع قانون باشند چراازدواج برای همه ممنوع است اما برای رهبر گروه اشکالی ندارد. نماینده سازمان بین الملل دربغداد: این را باید بدانید اختیار اشرف بدست دولت عراق می باشد. سازمان ملل با کمک دولت عراق حتما تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این موضوع حل شود.
ما بعنوان سازمان ملل هیئتی به اشرف می فرستم وپیگیر مسئله خواهیم شد درضمن ما نماینده حقوق بشر هم هستیم دولت عراق باید دراین مسئله یک ناظر عینی باشد تنها راه حلی که بنظرمان می رسد که با دولت عراق تماس بگیریم وپی گیر مسئله شما خواهیم شد. من ازشما واقعا تشکر می کنم بابت سی دی فیلم هایی که برای ما اورده اید وقول می دهم برای حل مشکلات شما اقدام کنم. اقای مدو اجاریا: وقتی بچه هایتان را صدا می زنید چه جوابی دریافت می کنید. خانواده ها: فرماندهان به ما ناسزا می گویند دراین مدت بارها به ما حمله ورشده اند اخرین بار سه روز پیش بود ما بار ها ازطریق بلند گو به انهاگفته ایم با سیاست کاری نداریم ما می خواهیم فرزندانما ن را بدون حضور وخارج از پادگان ملاقات کنیم. این حرف اول واخرماست ولی انگارانها قیم بچه هایمان هستند وبارها که فرمانده عراقی با انها مذاکره نموده اند مجاهدین گفته اند اجازه نمی دهیم ملاقت کنند.؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا