اضمحلال فرقه رجوی

فرار و جدا شدن هر نفر شکستی برای مسعود و مریم رجوی

وقتی در سایتها خواندم که علمدار شایگان در عملی نمادین با فرار از مقر فرقه رجوی خود را به آغوش خانواده های متحصن در جلوی درب انداخته و خود را از تمام قید و بندهای ذهنی و جسمی رها کرده خیلی خوشحال شدم یاد نشستهای عمومی مسعود رجوی افتادم در قرارگاه باقرزاده که گرداننده آن خود مسعود رجوی بود و روی سن با کلتی که به کمرش بسته بود و ژست میگرفت و قمپز در میکرد فریاد میکشید و به نفرات نشست میگفت: هاشمی رفسنجانی در مجلس گفته که هر یک نفر که به فرقه مجاهدین می پیوندد یک عملیات بزرگ است حال نتیجه میگیریم که بعد از سرنگونی صدام ارباب قبلی مسعود رجوی در فرقه رجوی تا به امروز فقط فقط شکست بوده و ضربه و تو دهنی به مسعود و مریم رجوی.
با فرار علمدار شایگان از فرقه رجوی ثابت کرد که انقلاب ایدئولوژی مریم رجوی فقط آب در هاون کوبیدن بیش نیست و در قرن بیست و یکم در پیش رفت تکنولوژی دیگر جواب ندارد چون دیگر صدامی وجود ندارد. انقلاب مریم رجوی در کنار صدام جواب داشت.
با شناختی که از اعمال و کردار شیوه کار این فرقه رجوی دارم باید بگویم بعد از فرار علمدار شایگان خواهران شورای رهبری نشستهای مغزشوئی را به راه انداخته اند تا این ضربه و تو دهنی به مسعود و مریم رجوی و انقلاب مریم رجوی را یک جور ماست مالی کنند تا جلوی شکست های دیگر که در راه است را بگیرند.
در سال 1383 نفرات فرار میکردن به کمپ تیف که تحت نظر آمریکائی ها بود و فرقه رجوی در دعا بود که کمپ تیف هر چه زودتر جمع شود تا راه فرار بسته شود در آن موقع خواهران شورای رهبری جوری به التماس کردن نفرات اسیر در اشرف افتاده بودن که میگفتن فرار نکنید به کمپ آمریکایها بگویید ما خودمان می بریم تحویل میدهیم به آمریکایها شما را تا آبروی فرقه رجوی نرود ولی حرف خواهران شورای رهبری هم برای نفرات اسیر در اشرف پشیزی ارزش نداشت و نفرات اکیپی از فرقه رجوی فرار میکردن و میرفتن به کمپ آمریکایها وقتی صدام نباشه انقلاب مریم قجر عضدانلو تاثیرش را از دست میدهد
و از طرفی هم مژگان پارسایی مسئول اول فرقه رجوی نفرات را تهدید می کرد در نشستها که صاحب جدید پیدا کردید آمریکای ها و دست فرقه رجوی بسته است منظور مژگان همان دوران صدام بود اگر کسی میگفت می خواهم جدا شوم زندان و شکنجه و راهی زندان ابوغریب یا سر به نیست کردن نفریا اعدام در اشرف.
حال در سال 1389 نه کمپ تیفی وجود دارد نه صاحب جدید
الان آغوش خلق قهرمان همان خانواده ها هست که روزی برای آزادی خلق قهرمان و خانواده ها مبارزه می کردیم و حال دنیا عکس شده است این خلق قهرمان خانواده ها هستن که آمده اند نفرات اسیر را از چنگال مسعود و مریم رجوی آزاد کنند
حال نفرات اسیر در اشرف باز دلگرمی و پشتیبانی دارند که بخواهند فرار کنند و خود را به خانواده ها و آزادی برسانند
مسعود و مریم رجوی و خواهران شورای رهبری در وحشت از فرار و ریزش اعضاء به هر کثافت کاری دست زده و میزنند که مبادا اسیری از فرقه رجوی جدا شوند ماهیت و افکار و روابط مناسبات فرقه گرایانه مسعود و مریم رجوی را افشاء کنند
علمدار شایگان در صحنه ای تاثر بر انگیز خودش را به آغوش خانواده ها ی مستقردر مقابل درب کمپ اشرف انداخت بدینوسیله رهایی وی ازاسارت فرقه رجوی را به تمامی خانواده ها پشت درب اشرف و خانواده وی، تبریک می گویم به خانواده هایی که الان پشت درب اسارتگاه اشرف نشسته اند ای کاش این امکان وجود داشت که من و دوستانم در کنار شما بودیم و برای ازادی اسیران فرقه رجوی هم صدا فریاد می زدیم مطمئن باشید که قلب و روح مان با شماست و اینجا برای ازادی اسیران ازچنگال مسعود و مریم رجوی و شکنجه گران این فرقه رجوی تلاش خواهیم کرد و صدای شما پدران و مادران رنج کشیده را به گوش همه ازادیخواهان ؛ ارگانهای بین المللی و حقوق بشری خواهیم رساند مطمئن هستم که پایداری و رنج و مشقت خانواده ها بزودی آزادی اسیران فرقه رجوی را محقق خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا