خانواده ها

حرکت پیروز بخش خانواده های اعضای گرفتار دربند فرقه رجوی

چنانچه آخرین اخبار و قرائن نشان میدهد همچنان نمایندگانی از خانواده های نفرات اسیر در فرقه تروریستی مجاهدین در جلوی درب اصلی قرارگاه عراق جدید (اشرف) حضور دارند. تب و تاب اتفاقات اخیر حاکی از آن است که سازمان بشدت علیرغم برگزاری ویدئو کنفرانس رجوی و برپایی مصاحبه و آوردن تنی چند از نفرات در کانال تلویزیونی خود را بشدت باخته و با وجود موانع زیاد رودررو نهایتا موقتی هم که شده باشد چاره را در محکومیت خانواده های حاضر و غیر حاضر پیگیر کننده دیده است شاید در نمایشی مسخره انقلاب ایدئولوژک فرقه ای را تحقق بخشد تا یقه اش را ناچارا از دست مطالبه جویان حقوق بشری و خانواده ها برهاند. ولی مگر به این آسانی هاست. با توجه به انتشار رسانه ای مقاومت خانواده های حاضر و تحولات سیاسی کشور عراق و نتایج و اتحاد دو طیف سیاسی و چشم انداز جدید و مراجعات و پیگیریهای سایر خانواده ها برای اطلاع از سرنوشت عزیزان خودشان نشان میدهد به این راحتی فرقه تروریستی مجاهدین خلق جان سالم بدر نخواهد برد.
وجدانهای بیدار آزادیخواه اعم از خانواده ها و اعضای جدا شده و جریانهای حقیقت طلب و حقوق بشری میبایست در این آخرین روزهای حیات فرقه ای سازمان در عراق غافل نگردیده و با دیدبانی آخرین تحرکات سرکوب گرایانه سازمان در تشکیلات که شامل زدن خاکریزهای بلند و نصب سیمهای خاردارجدید و گماشتن انواع جدیدی از گشت های سواره و پیاده برای ایجاد رعب و وحشت ضمن ایجاد ترس نفرات از شکنجه در صورت معرفی خود به نیروهای عراقی وسایر مصادیق شستشوی مغزی راههای سواستفاده مجاهدین را ببندند و برای تعیین تکلیف نهایی دیدار آزادانه خانواده ها با عزیزان خود و با حضور نمایندگان صلیب سرخ جهانی و وزارت حقوق بشر عراق اقدام نمایند. گفتنی است اظهارات آخرین نفرات جداشده حاکی از آنست که دیگر سازمان رمقی ندارد وهر حرکت موثر مردمی با حضور در درب قرارگاه عراق نو و یا ارتباطات خانواده ها با رسانه ها و یا نمایندگان مراجع رسمی حقوق بشری میدان را برای هرگونه شیطنت های سازمان فراهم نخواهد ساخت.
فریددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا