اعضاء جداشده از فرقه رجوی

تهدید فرقه تروریستی رجوی علیه خانم سلطانی

در خبرها آمده بود که سران فرقه مجاهدین که زبانی جز خشونت و وحشی گری نمی شناسند با اعزام چماقدار به محل اقامت خانم بتول سلطانی او را تهدید کرده که اگر سکوت نکند و به افشاگری خود علیه سازمان ادامه بدهد او را از بین خواهد برد. البته این تهدیدات فرقه تروریستی مجاهدین مسبوق به سابقه است چنانچه در سال های گذشته بارها فرقه تروریستی مجاهدین خلق با گسیل چماقداران تروریست خود به تجمعات اعضای جداشده و سایر ایرانیان حمله کردند و افراد شرکت کننده و بطور خاص افراد جداشده از این فرقه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اما عصبانیت و تهدیدهای تروریستی جدید سران فرقه مجاهدین ناشی از افشاگری های مسئولانه خانم سلطانی علیه ساختار فرقه گرایانه این سازمان می باشد، بخصوص اینکه این افشاگری ها از جنایات و استثمار جنسی و تجاوز به اعضای شورای رهبری هست که در این فرقه توسط شخص مسعود رجوی انجام شده، پرده بر می دارد و مریم رجوی هم که در بلاهت کامل خودش را هنوز رئیس جمهور ایران می داند، روزگاری می گفت: " صفی تا تهران باید از زنان شورای رهبری درست کنیم " حال می بیند که یکی از اعضای همین صف با انتقاد و اعتراض، به کمپ سابق آمریکایی ها در قلعه اشرف فرار کرده و بعد از چند سال خود را به اروپا رسانده و پرده از حقایق و تجاوزات جنسی که تحت عنوان آزادی و رهایی زن انجام می شد، پرده بر می دارد و چون جواب منطقی هم ندارند که در مقابل این افشاگری های مستند بدهند لذا در مقابل این افشاگری ها عصبانی شده و بر طبق روال معمول در این فرقه متوسل به زور و چماقداری و تهدید و تطمیع شده است. البته تجربه به خوبی نشان داده که این شیوه نه تنها کاری نبوده بلکه بر ضد خودشان تبدیل خواهد شد و ما جداشدگان را از افشای چهره کریه رجوی و نفرات پیرامونش باز نمی دارد و ما تا آزادی همه اسیران در قلعه اشرف ساکت نخواهیم نشست.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا