شکست مجاهدین و افزایش جبهه جداشدگان

با عبور از مرز سرخهای پوشالی سازمان روز به روز بر تعداد جدا شدگان اضافه می شود! و جبهه ایجاد شده در حال قوی تر شدن است و به قول آقای علیشاهی حتما به روزی می رسیم که تعداد جدا شدگان به چند برابر سازمان برسد اگر چه ما هم اکنون بایستی در فکر فردا باشیم فردایی که رهبری سازمان در دادگاه نشسته و در حال محاکمه شدن است. حالا دیگر به علاوه خانواده ها که به اشرف آمده اند تا فرزندانشان را ببرند شهروندان عراقی و کرد نیز تازه توانسته اند گرد و غبار صدام را از تن بزدایند، به جان سازمان افتاده و به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود و افشای جنایات این گروه هستند. چیزی که ما سالهاست به دنبال آن هستیم تا ببینیم بالاخره حقوق از دست رفته ما در کدام دادگاه گرفته خواهد شد شاید ندانیم کی اما به تحقیق می دانیم که این امر محقق خواهد شد. سازمانی که به پشتیبانی صدام نعره ها بر می آورد و افراد خودش! و هواداران خودش را! وحشیانه شکنجه می کرد حالا عبرت تاریخ شده و در حال زوزه کشیدن است کاش در دمادم آخر این سازمان دست از سر این افراد بیگناه و اسیر بر می داشت. تاریخ یاد آور شکنجه گاه ها و زندانهای تلخی است اما در هیچ کجای تاریخ کنونی و قرن اخیر در هیچ کجای دنیا چنین زندانی وجود نداشته است! شاید برای خیلی ها که تجربه سازمان را ندارند قابل درک نباشد اما بی شک رجوی توانسته رکورد زندانبانی را نسیب خود کند و باید نام او را جزو بد ذات ترین و شکنجه گر ترین انسانها در کتاب رکوردها به ثبت رسانید. تازه ما که سالهاست از دست این زندان با زندانبانهایش آزاد شده ایم هنوز زجر زندان رجوی بر تن و ذهنمان سنگینی می کند و از همه مهمتر انگار با خواهران و برادران اسیر خود در اشرف همچون تن واحدی هستیم تا زمانی که آنها نیز آزاد نشوند ما آرام و قرار نداریم بله اگر سرنوشت این است ما هستیم. یادم می آید در همان زمان که در حال ترک سازمان بودم بچه ها مرا قسم می دادند که اگر موفق شدی به همه بگو که اینجا چه می گذرد به آمریکائیها بگو به هر خبرنگاری که دیدی بگو و اگر رفتی به ایران به خانواده هایمان بگو که هنوز با تمامی وجود دوستشان داریم اما اسیر این کافر شده ایم بله افشاگری و عشق دو کلمه ای که نیاز آزادی اسیران اشرف است.
فرزین

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا