ابراهیم موسی پور

  • خانواده هاخانواده ابراهیم موسی پور

    نامه به عموی عزیزم ابراهیم موسی پور

    سلام عموی عزیزم. سلامی به بزرگی و گرمی خورشید تابان. سلام گرم مرا از راه دور پذیرا باشید. عمو جان نمیدانی چقدر دلم برایت تنگ شده است، برای آن روزهایی که گذشت و خاطراتش برایمان باقی مانده و با آن خاطرات زندگی میکنیم. هر وقت…

  • خانواده هاخانواده ابراهیم موسی پور

    دیدار مسئول انجمن نجات گیلان با خانواده ابراهیم موسی پور

    روز شنبه 20 آبان ماه 1402، به دعوت رمضان موسی پور به منزل ایشان در چابکسر گیلان رفتیم. رمضان موسی پور از برادران چشم انتظار ابراهیم موسی پور از اعضای اسیر در کمپ مجاهدین خلق در زندان مانز آلبانی است که سالهاست برای رهایی برادرش…

دکمه بازگشت به بالا