احمدرضا و محمدرضا ایرانپور

 • برادرم! چه روزهای پر اضطراب و پر التهابی را در بی‌خبری از تو گذرانده‌ایم

  برادرم! چه روزهای پر اضطراب و پر التهابی را در بی‌خبری از تو گذرانده‌ایم

  رهبران سازمان و اعضای رده بالای آن که در پناه گاه‌های امن آرمیده اند؛ توجهی به وضعیت و امنیت شما ندارند. در واقع آنها تمایلی ندارند تا برای انتقال شما به‌صورت فردی به کشورهای ثالث همکاری و شرایط را فراهم کنند. چرا‌که می‌داند بدین ترتیب…

 • برچسبنامه خانواده ایران پور به عزیزان در بندشان

  نامه خانواده ایران پور به عزیزان در بندشان

  ما می دانیم که شما تحت مسئول هستید و این حرف ها را تحت فشار سازمان و مسئولین خود گفتید و مجبور به انجام این کار شده اید،آغوش تمام ما برای پذیرفتن شما باز است،با این کار شما و امثال آن ذره ای علاقه ما…

 • مصاحبه با خانواده ایرانپور

  مصاحبه با خانواده ایرانپور

  در حاشیه همایش"رهایی" که در دی ماه سال 1386 در شیراز برگزار گردید انجمن نجات مصاحبه ای داشتند با خانواده ایرانپور که دو نفر از عزیزانشان به نامهای احمدرضا و محمدرضا در بند فرقه رجوی اسیر هستند.

دکمه بازگشت به بالا