بهمن عابدی

  • نامه مادری نگران به فرزند اسیرش

    نامه مادری نگران به فرزند اسیرش

    تو را از جواب نامه ای که برای من میفرستی بشنوم و بدانم که فرزند دلبندم درحیات میباشد. چون من که هیچج خبری از تو ندارم و از تو خواهش میکنم خبر سلامتی خودت را به من بدهی. اگر میتوانی یک عکس هم برای من…

دکمه بازگشت به بالا