بهمن محمد نژاد

  • نامه آقای محمد نژاد به برادرش بهمن محمد نژاد و مسعود و مریم رجوی

    نامه آقای محمد نژاد به برادرش بهمن محمد نژاد و مسعود و مریم رجوی

    تا کنون نامه های بسیار زیادی برایت نوشته ام ولی نمی دانم که آیا به دستت رسیده است یا خیر؟! اما هنوز هم بعد از سی و دو سال دوری ناامید نشده و باز هم امید دیدار آن عزیز را دارم. در سال هشتاد و…

  • رهایی از دنیای تاریک و سیاه مجاهدین

    رهایی از دنیای تاریک و سیاه مجاهدین

    اتوکراسی رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین فردیت و استقلال ذاتی انسانها را در درون مناسبات تشکیلاتی به سخره می گیرد و علائق و عمیق ترین احساسات انسانی را نادیده می انگارد. به راستی چگونه می توان برای اعمال و رفتار مسعود رجوی در به بند کشیدن…

دکمه بازگشت به بالا