حشمت الله کاربخش

  • خانواده ها

    نامه ذبیح الله کاربخش به دادستان کیفری دادگاه لاهه

    جناب آقای کریم اسد خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی با احترام اینجانب ذبیح الله کاربخش برادر حشمت الله کاربخش از اعضای مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه مانز کشور آلبانی از شخص جنابعالی درخواست دارم که به طرح شکایت 42 نفر از اعضای جداشده…

دکمه بازگشت به بالا