رحمت محبی

  • خانواده ها
    مرتضی محبی برادر رحمت محبی

    سخنی چند با برادرم رحمت محبی

    آقای مرتضی محبی برادر رحمت محبی عضو گرفتار در فرقه رجوی که بیش از 3 دهه است تحت مغزشویی فرقه قرارگرفته، ضمن حضور در دفترانجمن نجات زنجان، از دلتنگی کل خانواده در طول سالهای متمادی سخن ها گفت. از اینکه مادر و خواهرش در فراق…

دکمه بازگشت به بالا