رحمت محبی

 • خانواده ها
  برادر رحمت محبی

  پیام نوروزی برادر رحمت محبی

  در ابتدای سال 1400 اعضای انجمن نجات استان با آقای مرتضی محبی برادر چشم انتظار رحمت محبی عضو گرفتار در فرقه رجوی در محل کار ایشان دیدار کردند. در طی این دیدار برادر رحمت با قلبی آکنده از فراق برادر، از اعضای خانواده خود که…

 • خانواده ها
  مرتضی محبی برادر رحمت محبی

  سخنی چند با برادرم رحمت محبی

  آقای مرتضی محبی برادر رحمت محبی عضو گرفتار در فرقه رجوی که بیش از 3 دهه است تحت مغزشویی فرقه قرارگرفته، ضمن حضور در دفترانجمن نجات زنجان، از دلتنگی کل خانواده در طول سالهای متمادی سخن ها گفت. از اینکه مادر و خواهرش در فراق…

دکمه بازگشت به بالا