رضا حسن زاده

  • پشت این دیوار بلند یک تلنگر است

    پشت این دیوار بلند یک تلنگر است

    اگر بعداز سالها تلاش گم کرده ات را بیابی دوست داری همه چیز را تغییر دهی حتی معیارهایت را گاهی و حتی به زمان ومکان فکر می کنی به زندگی کوتاه به اینکه مرگ وزندگی دست خدای بزرگ هست پس چرا؟چرا در مقابل موانع متوقف…

دکمه بازگشت به بالا