روزبه غنی پور

  • شنيدن صداي تو باعث تقويت روحي ما مي شود

    شنیدن صدای تو باعث تقویت روحی ما می شود

    فرزندعزیزم روزبه غنی پور مدتی است که با ما تماس نگرفته ای. من ومادرت بشدت نگران توایم و مایلیم که صدای مهربانت را بشنویم مخصوصا چون مادرت کمی بیماراست شنیدن صدای تو باعث تقویت روحی وی می شود حتما با نامه و هم با تلفن…

دکمه بازگشت به بالا