سید علی حسینی

  • انجمن نجات خوزستان
    برادر سید علی حسینی

    پیامی برای برادرم سید علی حسینی

    غروب مورخه 11/8/99 اعضای انجمن نجات خوزستان در ادامه دیدارهای خود با خانواده های اعضای تحت اسارت فرقه رجوی با آقای سید برزو برادر سید علی حسینی در منزلشان در شهر شوشتر دیدار کردند . در این دیدار آقای سید برزو حسینی برادر سید علی…

دکمه بازگشت به بالا