علیرضا جعفرزاده

 • نگاهی به پرده خوانی فریبکارانه اتمی علیرضا جعفرزاده

  نگاهی به پرده خوانی فریبکارانه اتمی علیرضا جعفرزاده

  این فرد متقلب و شیاد دراین پرده خوانی در حضور چند نفر در باشگاه ملی خبرنگاران واشنگتن چند ادعای دروغین رامطرح نمود تا درآخر دریک جمله هدف اصلی خود از این نمایش مسخره اعلام نماید _ درواقع هدف از این شبیه خوانی تقاضای التماس و…

 • دفاع جعفرزاده از مجاهدین و نظرات سبحانی

  دفاع جعفرزاده از مجاهدین و نظرات سبحانی

  علیرضا جعفرزاده از مسئولین ارشد سازمان مجاهدین خلق در برنامه تلویزیونی رادیو آمریکا در روز 5 شنبه برابر با 05.08.2008 به دفاع از مناسبات فرقه گرایانه در این سازمان پرداخت و از کنترل دولت منتخب عراق بر قرارگاه اشرف اظهار نگرانی کرد و از مناسبات…

 • نشانه های پایان یافتن تاریخ مصرف علیرضا جعفرزاده در آمریکا

  نشانه های پایان یافتن تاریخ مصرف علیرضا جعفرزاده در آمریکا

  استفاده ابزاری از مجاهدین توسط سرویسهای مخفی و شرکتهای خصوصی امنیتی و حفاظتی امریکایی با بیش از 180000 نیرو در عراق (بیش از تعداد رسمی سربازان ارتش امریکا در عراق که حدود 170000 می باشد) بیش از هرچیز نشان دهنده آن است که اعضای فرقه…

دکمه بازگشت به بالا