فیروز ساعدی

  • فیروز ساعدی، پدر در فراق تو می سوزد

    فیروز ساعدی، پدر در فراق تو می سوزد

    این نامه از طرف خانواده فیروز ساعدی نگاشته می شود که سالهای سال است در فراق یکی از عزیزانشان می سوزند و می سازند. پدری که پیر و فرتوت شده و در فراق فرزند می سوزد. سرخوش جان این نامه حرف های مادر را برای…

دکمه بازگشت به بالا