قدسی خرازیان

  • اعضاء مجاهدین خلقدادگاه ایران

    قدسی خرازیان – متهم ردیف 18 دادگاه مجاهدین خلق

    قدسی خرازیان متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به پرونده گروه تروریستی مجاهدین خلق است. خرازیان در سال ۱۳۵۲ به گروه مجاهدین خلق ملحق شده و در ادامه با یکی از اعضای گروه به نام محمد علی توحیدی خانیکی ازدواج تشکیلاتی می‌کند. از آنجایی که قدسی…

دکمه بازگشت به بالا