محمدرضا و حسن باقرزاده

  • خانواده هامادر محمد حسن و محمد رضا باقرزاده

    نامه خانم باقرزاده به فرزندانش محمد حسن و محمد رضا

    سلام امیدوارم حال شما خوب باشد. اگر احوال مرا می خواهید خوب هستم فقط حسرت به دلی دیدن شما را دارم. خیلی وقت است شما را ندیدم. من مادرم مرا درک کنید. یک مادر تا روزی که زنده است اولاد خودش را فراموش نمی کند…

  • خانواده هامادر حسن باقرزاده

    برای فرزندانم محمد رضا و حسن باقرزاده

    سلام امیدوارم حال شما خوب باشد. پدر شما در حسرت دیدن شما بود و متاسفانه دیگر پیش ما نیست . نمی دانم من تا زنده ام می توانم شما را ببینم؟! چندین سال است که شما را ندیدم. هر چه باشد شما فرزندان من هستید…

دکمه بازگشت به بالا