مسعود خدابنده

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویسعید: نامه ای از خانم سوسن نوروزی

    سعید: نامه ای از خانم سوسن نوروزی

    نمیدانم تا چه اندازه سعید را میشناختید؟ دریغا که من تا نوجوانی سعید او را بوئیدم و آنگاه رندان به ریا و تزویر، اورا ربودند و افسوس را با همیاری شیون پیشکش مان نمودند. وای برما! که فراق نزدیک به ربع قرن از این عزیز…

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویمصاحبه مسعود خدابنده با بي بي سي

    مصاحبه مسعود خدابنده با بی بی سی

    مسعود خدابنده مسئول گروه ایران اینترلینک در بریتانیا در نامه ای به چارلز کلارک وزیر کشور بریتانیا از وی خواسته است تا تحقیقاتی در مورد فعالیت های"شورای ملی مقاومت" در این کشور صورت گیرد و در عین حال از آنچه وی آن را"تعرض افراد وابسته…

دکمه بازگشت به بالا