مرور برچسب

موضع گیری های مجاهدین

برنامه پرونده در سیمای فرقه رجوی لاپوشانی پرونده سیاه رجوی

در راستای حضور خانواده ها در جلوی درب قرارگاه اشرف و انعکاس صدای آنها در قرارگاه، جیغ و فغان سران فرقه درآمده و برای لاپوشانی حقایق برنامه ای به نام پرونده تدارک دیده که تعدادی از فریب خوردگان رده پایین و ساده لوح را پای برنامه آورده و با…

بیداری اسلامی – پیشروی ایران اسلامی و سوز و گداز رجوی ها

با آغاز بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران می باشد و سیاه شدن روزگار دیکتاتور های وابسته به غرب و سرنگونی پیاپی آنها، رجوی های کور دل که تمام حامیان و پشتیبانان خود را در این منطقه یا از دست داده و یا…

استراتژی جدید سرنگونی با خشکاندن تمام دریاچه های ایران!

، بعنوان یک مجاهد انقلاب کرده که به تمام حرف های خواهر مریم ایمان دارد، با عنایت به پیام خواهر مریم که به ما گفت در نتیجه خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران شورش شده و این شورش به درخواست خواهر مریم از ارومیه به شهرهای دیگر ایران در حال سرایت…

بازخوانی نکات کلیدی درگفتگوهای لورنس باتلر باسران فرقه تروریستی رجوی

گزارش باتلر پس از هفت بار گفتگو باتروریست ها اما همانگونه که از پیش مشخص بود آبی بود که به لانه مورچگان ریخته شد _ سران فرقه رجوی از این گزارش دچار یاس و درهم ریختگی گردیدند _ درابتدا تنی چند قلم به مزدان ومواجب بگیران را به مخالفت بااین…

شمارش معکوس انحلال کانون استراتژی نبرد مجاهدین!

آنها وقتی دیدند که دیگر امکان ماندن در اشرف نیست و علاوه بر ملت و دولت عراق، کشورهای دیگر همچون آمریکا نیز خواهان جمع شدن قرارگاه اشرف و خروج این فرقه از عراق هستند، در حالی که از یک سو همچون همیشه با تهدید به خونریزی قصد دارند حریف را از…

وقتی”تروریست های خوب” افسار پاره می کنند

تنها چند ساعت بعد از مصاحبه یک مقام آمریکایی با یک روزنامه و بیان واقعیاتی که در مذاکره با سران فرقه با آن مواجه شده است، رجوی های جنایتکار و جیره و مواجب بگیران رنگارنگ آن که تحمل کمترین انتقادی را ندارند نه تنها تمام شعارهای پیشین و…

نتایج شکست بار موضعگیری مریم رجوی برای رد مذاکرات جابجایی

بنظر میرسید ایشان به واسطه خط گیری از سیاست های همواره غلط رهبری فرقه، در انتظار عکس العمل سریع نهاد های مدنی و حقوق بشری جهانی و دولتمردان تروریست پرور امریکایی بودند تا با گردنکشی آنان دوباره مدارا نمایند. در حالیکه آب در هاون کوبیدن…

مجاهدین؛ درماندگی و افلاس یا کنفرانس مطبوعاتی؟

رهبران سازمان که از طرح جدید آمریکا شامل انتقال ساکنان اشرف و رهبرانشان به یک محل جدید که قرار است توسط عراق نگهداری شود بسیار نگران و وحشت زده اند، تلاش دارند به هر طریق ممکن راهی برای نزدیکی با ارباب قدیمی خود بیابند که عشوه ی قهر و تهدید…

جوابیه مقاله هزارخانی با نام دلالی برای طرح امریکا

با فرا رسیدن آذرماه و برچیده شدن بساط امریکاییان در عراق زمان بسوی تعیین تکلیف سریع و نهایی مجاهدین پیش میرود بطوریکه اربابان سرخورده امریکایی نیز این موضوع را دریافته اند که با وقایع غیر قابل پیش بینی آذرماه مدبرانه روبرو شده اند و سعی می…

آقای باتلر هم به آمار مزدوران اضافه شد

وقتی مسئولین فرقه برنامه های جشن و مهمانی های آن چنانی برای نیروهای آمریکایی در اشرف بر پا می کردند و آنان نیز از سازمان تعریف می کردند، باد در غبغب انداخته و عنوان می کردند که دیگر تمام است و مدتی دیگر سران دول غربی به خصوص آمریکا ما را به…