میر یعقوب میریوسف زاده

  • اندیشه ی منفی ، ناکامی منطق مجاهدین

    اندیشه ی منفی، ناکامی منطق مجاهدین

    محتوای دومین نامه ی خانم کلثوم رجایی مادر آقای یعقوب یوسف زاده خطاب به فرزند محبوبش که مدت بیست سال است از شنیدن حتی صدای ایشان، به علت اعمال محدودیت های تشکیلاتی از سوی رهبران مجاهدین محروم مانده است. حاکی از واقعیات تلخ و گزنده…

  • حقیقت درباره رفتار غير انساني رهبران فرقه تروريستي رجوي

    حقیقت درباره رفتار غیر انسانی رهبران فرقه تروریستی رجوی

    نامه خانم یوسف زاده به پسرش آقای یعقوب یوسف زاده فرد مستقر در قرارگاه اشرف و حکایت آنچه که بر سر وی در مدت بیست سال به علت نداشتن کوچکترین خبری یا تماسی از فرزندش به علت اعمال محدودیت های فرقه رجوی، گذشته است، حاکی…

دکمه بازگشت به بالا