نوری(فرزند شمس الله)

  • خانواده هامادر حمید رضا نوری

    حمید رضا دخترت چشم به راهت می باشد

    نامه اقدس بندی به فرزندش حمید رضا نوری اسیر در فرقه رجوی فرزند عزیزم سلام! من مادرت هستم. نمی دانی که چقدر دلم برای شما تنگ شده است. همیشه دعا می کنم که هر چه زودتر به آغوش گرم خانواده برگردی. من و پدرت سنی…

  • همگی چشم به دیدار دوباره تو دوخته ایم

    همگی چشم به دیدار دوباره تو دوخته ایم

    پسر عزیزم، سلام، امیدوارم حالت خوب باشد و در کمال سلامت باشی. اکنون که این نامه را برایت می نویسم اشک از چشمانم جاری است. به یاد روزهایی می افتم که تو در آغوش من بودی و دستان کوچکت را بر دور گردنم حلقه میزدی.…

دکمه بازگشت به بالا