کاظم حسینی مطلق

  • مادر در نزد من است اما دلتنگ شماست

    مادر در نزد من است اما دلتنگ شماست

    دلتنگ قراردادن والدین در هیچ کجای قرآن نیامده و در هیچ آیه ای هم نازل نشده است و این از حداقل حقوق هر فرد است که شما از آن بی بهره اید برادر من اگر به تاریخ یک قرن گذشته ایران برگردیم گروههای مشکوک سر…

دکمه بازگشت به بالا