کانون ایران قلم

 • انجمن های مستقلجايگاه سلاح و خشونت در فرهنگ ايراني

  جایگاه سلاح و خشونت در فرهنگ ایرانی

  احتمالاً از قسمت بالای سایت قلم متوجه شده ای که این سایت برای تقویت فرهنگ مدارا، و استراتژی"پرهیز خشونت" و همچنین ایجاد شرایط برای نقد سالم و دور از هیاهو در مورد" استراتژی مبارزه مسلحانه" و فرهنگ ناشی از آن هر هفته یک شعار محوری…

 • انجمن های مستقلکنکاشی در شورای ملی مقاومت

  تحقیقاتی در رابطه با شورای ملی مقاومت

  سایت قلم براساس اهداف و رسالتی که برای خود در امر افزایش خرد، آگاهی و دانش سیاسی تعریف کرده، در صدد راه اندازی یک بخش پژوهشی، تحقیقاتی در مورد"شورای ملی مقاومت" می باشد. از آن جهت که تشکیل"شورای ملی مقاومت" می توانست در تاریخ سیاسی…

 • انجمن های مستقلتبریک و آرزوی موفقیت برای کانون قلم

  تبریک و آرزوی موفقیت برای کانون قلم

  قسم به نون که نام نور و حق یا لوح نور خدا و قسم به قلم وآ نچه خواهد نگاشت. تبریکات و آرزوی صمیمانه خود را با آیات الهام بخش قرآن کریم آغاز نموده. براستی که چه پر مفهوم و زیباست که خداوند پیامبرش را…

 • انجمن های مستقلمعرفی کانون قلم

  معرفی کانون قلم

  خرد ورزی، فرهیختگی، و روحیه مدارا و صلح جویی؛ از دیدگاه فرهنگ ایران زمین و رهروان استراتژی ضد خشونت ؛ اصولی مبنایی هستند. اگر نیک بنگریم خواهیم دید که فرهنگ ایران زمین، خرد و جان را؛ همسنگ و در امتداد یکدیگر می داند. از همین…

دکمه بازگشت به بالا