کتاب شقایق های زخمی

 • نقض حقوق بشرزنان و دختران در فرقه رجوی

  روز جهانی کودک یادآور جنایات مسعود و مریم رجوی

  روز بیستم ماه سپتامبر، مصادف با روز جهانی کودک در آلمان است. در این روز، به بهانه حمایت از حقوق کودکان در سراسر آلمان جشن گرفته می شود ولی تنها یک ایالت آلمان در این روز تعطیل می باشد. سازمان ملل متحد روز بیستم ماه…

 • نقض حقوق بشرکودکان در فرقه رجوی

  شقایق های پرپر – کودکان در مجاهدین خلق

  هر وقت موضوع سرنوشت کودکان مجاهدین خلق به میان می آید خونم به جوش می آید و طاقتم طاق می شود. خونم به جوش می آید، نه به خاطر آن دسته فرزندان بالایی ها که حالا قد کشیده و در اروپا و دانشگاه و بیزنس…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقکتاب شقایق های زخمی

  کتاب شقایقهای زخمی

  نوشتن سخت بود، چرا این که می دیدم، دشنه ای حلقومی رامی فشارد و اگر دست روی دست بگذارم و ننویسم، عنقریب، دیگر چیزی از من و قلمم باقی نمی ماند و اگر روزی دوباره بتوانم بنویسم، نوشتن، فقط به خاطر" نوشتن" خواهد بود و…

دکمه بازگشت به بالا