یعقوب جعفری

 • خانواده هارهبری مجاهدین و خواسته ی مشروع خانواده ها

  رهبری مجاهدین و خواسته ی مشروع خانواده ها

  برادر عزیز دوریت برای همه ی خانواده سخت و دشوار است و تحمل این جدایی مشکل، برادر دلبندم همه ی ما می دانیم که تو هم دلت برای ما تنگ شده ولی ای کاش این دیوار سخت جدایی بین ما نبود یعقوب جان چرا جواب…

 • برچسبرهبری مجاهدین آماج حملات انتقادی خانواده ها

  رهبری مجاهدین آماج حملات انتقادی خانواده ها

  اینکه مسعود رجوی و خانم مریم عضدانلو از درک احساسات خانوادگی و عواطف و علائق اعضای خانواده های افراد مستقر در قرارگاه اشرف عاجز و ناتوان هستند، شکی نیست. اما مهم است آنان بفهمند و درک کنند خود دختر و پسری دارند که همیشه در…

 • رد پای شرّ

  رد پای شرّ

  تامل در وجه دوگانه و متضاد سیستم فکری رهبری مجاهدین که در حرف و عمل نمود مشخصی می یابد و می تواند ما را به اعماق ذهن بیمار و زشت کسانی رهنمون کند که جز به منافع تشکیلاتی آن هم در تعریف فرقه ی مجاهدین…

دکمه بازگشت به بالا