یوسف مبرهن

  • اصلاً نباید نگران هیچ چیزی باشی. گذشته ها گذشت.

    اصلاً نباید نگران هیچ چیزی باشی. گذشته ها گذشت.

    فقط مختصراً بگویم همه اهل خانواده در سلامت کامل بسر میبرند و از هرنظر همگی شرایط بسیار خوب و ایده آلی دارند. هیچ ناراحتی در زندگی حس نمیکنند. الّا دوری تو و انتظار دیدار تو که دقیقاً بستگی به تصمیم خودت دارد. یعنی اگر هر…

دکمه بازگشت به بالا