مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان غربی

آیا جنایات رجوی ها، شامل مرور زمان می شود؟

باز از مزدوران قلم به مزد رجوی، مهرداد هرسینی در مطلبی تکراری چنین گفته: "جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود" به راه افتادن جنبش دادخواهی کذائی با آمارهای من درآوردی خود، برسر خون‌های به‌ ناحق ریخته شده در ایران پرداخته است. جنایات…

یازده سپتامبر، مجاهدین حامیان واقعی القاعده

در این میان واکاوی و بازنمایی نقش دارودسته رجوی و مواضع درونی فرقه ی خشونت طلب مجاهدین در روز یازده سپتامبر و شادی بی پایان رهبرعقیدتی آن مسعود رجوی در تماشای صحنه های برخورد هواپیماها به برج های دوقلوی تجارت جهانی در نشست عمومی باقرزاده…

سیروس غضنفری: کالبد شکافی فرقه تروریستی مجاهدین خلق ـ قسمت اول

اعلام خصوصی تغییر ایدئولوژی نزد برخی از روحانیون مرتبط با سازمان موجب ایجاد موجی از مخالفت در بین مبارزان مذهبی و قطع کمک‌ها‌ی مردمی گردید که تا آن زمان با تصوّر اینکه سازمان یک گروه مذهبی است به صورت حمایت‌ها‌ی گسترده مالی بعضی از…

مسعود دلیلی و یاوه گویی های پوچ و بیهوده رهبری مجاهدین

بعد از تخلیه اشرف و ماندگاری ۱۰۰ نفر آنهم در مقر کوچک فرماندهی اصلی اشرف نیاز به راهنما و یا هر هرکس دیگر نداشت اصلا فضا و مساحت مورد نظر برای هر نیروی نظامی مورد مداخله پیچیدگی خاصی را نمی توانست داشته باشد. ضمن اینکه تیم های نظامی ترور…

رویای مادرانه ـ نامه خانم ثریا عبداللهی به فرزندش امیر اصلان ـ قسمت سوم

بعد از تمام شدن مصاحبه ات میدونی بچه خواهرت، همان بچه ای که بغلت عکس انداختی چی گفت؟ گفت مامانی، دائی خیلی عصبانی بود از چشماش فهمیدم که تند تند پلک میزد و مطلبی که براش نوشته بودند یادش میرفت و به کاغذی که جلوی دائی روی میز بود نگاه میکرد…

رویای مادرانه ـ نامه خانم ثریا عبداللهی به فرزندش امیر اصلان ـ قسمت دوم

نمیدانی امیرم زمانی علی روی دوش پرویزعمو بود، عمو چه میکرد وداد میزد: ای نامرد امیر این رسم مردانگی بود این بود غیرت و شرف تو … علی اقا تا لحظه جان دادن فقط گفت: امیراصلان ولی توحتی یک زنگ هم نزدی که علی بابا صدای تو رو بشنود و در آرامش…

شکست سازمان در اشرف و اعتصاب غذا در لیبرتی

اعتصاب غذا به این خاطر شروع شد که مسئولین سازمان می گفتند اگر ما بر سر ۷ گروگان خود کوتاه بیایم و اشرف را هم از دست دادیم پس قدم بعدی در همین لیبرتی است و بزودی نوبت ما مسئولین سازمان خواهد رسید و اعتصاب غذا بعنوان یک سلاح در برابر حمله…

بیگاری محمد سید المحدثین در اورسوراواز مقر مریم رجوی در پاریس

یکی از دوستان جدا شده مان که محل سکونتش نزدیک پایگاه آشپزخانۀ اور در پاریس می باشد خودش دیده (است) که محمد سید المحدثین (بهنام) رئیس کمیسیون امور خارجی شورا (مجاهدین خلق) الآن (هم اکنون) روپوش سفید می پوشد و در آشپزخانه کار می کند و دیده…

رویای مادرانه، نامه خانم ثریا عبداللهی به فرزندش امیر اصلان – قسمت اول

راستی امیرجان حتما" شب یلدا یادته، علی بابا رو که فراموش نکردی؟ چقدر تورو دوست داشت و صدایت میکرد: اصلان بی یال ودم بیا بریم، توهم از خداخواسته با تمام وجودخنده کنان سوار جیپ (ماشین جیپ) میشدی. و وقتی کنارعلی بابا می نشستی خنده کنان نگاه می…

نامه خانم ثریا عبداللهی به خانواده محترم مرحوم عبدالمناف شعبانی

برادرم شعبانی هرچند تو خسته شدی و چشم به این دنیای ناکسان بستی ولی بدان تا نابودی این فرقه وطن فروش رجوی لحظه ای از پانخواهم نشست تا انتقام مادران و برادران و پدران که حسرت لحظه ای دیدار با عزیزانشان را با خود به منزل ابدیشان بردند، آری…