مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان غربی

نامه خانم ثریا عبداللهی به خانواده محترم مرحوم عبدالمناف شعبانی

برادرم شعبانی هرچند تو خسته شدی و چشم به این دنیای ناکسان بستی ولی بدان تا نابودی این فرقه وطن فروش رجوی لحظه ای از پانخواهم نشست تا انتقام مادران و برادران و پدران که حسرت لحظه ای دیدار با عزیزانشان را با خود به منزل ابدیشان بردند، آری…

چرا رهبران سازمان مجاهدین مرا ۲۶ سال از دیدن فرزندم محروم کرده اند؟

پسرم علیرضا در سال ۸۹-۸۸ برای دیدار و ملاقات برادرش و فرزندم با آن همه مشکلات به اشرف در عراق رفت ولی سردمداران سازمان چنین ملاقاتی به وی ندادند و در آخر هم مارک مزدوری زدند. ۱۵ روز پشت درهای اشرف ماند تا بعد از ۲۶ سال با فرزندم ملاقاتی…

نامه آقای مسعود تبریزی به سران مجاهدین

شما سران مجاهدین شماره تلفن همه اعضای خانواده ما را دارید، چرا اجازه نمی دهید خواهر نازنینم مهتاج به ما زنگ بزند؟ انسانیت و اخلاق مدنی حکم می کند تا امکان تماس تلفنی ما را با مهتاج فراهم کنید تا ما که به شدت نگران وضعیت مهتاج در این شرایط…

اعتصاب غذای اجباری، ترفندی نو برای حفظ تشکیلات رجوی

هواداران سازمان که در امریکا و اروپا هم اکنون تبلیغات می کنند و شعار آزادی گروگانها (۷ نفر) را سر می دهند، آیا ۳۰۰۰ نفر ساکنین کمپ لیبرتی که گروگان تشکیلات رجوی هستند را نادیده می گیرند آیا نباید آنها نیز آزاد شوند؟ چند نفر باید قربانی شوند…

خود کشی احمد رضاپور به دلیل فشارهای غیر انسانی سران فرقه رجوی

چند روز از این موضوع نگذشته بود که از طریق یکی از دوستانم شنیدم که همین مژگان پارسایی در یکی از نشستها از همان مسئول احمد رضا باز خواست می کرد که چرا احمد رضا خود کشی کرده؟؟؟ این جنایت سران فرقه همچون دهها و صدها جنایت دیگر همیشه در ذهنم…

ذهن بیمار رهبری عقیدتی مجاهدین

خانواده های افراد ساکن کمپ لیبرتی سالها و چندمین بار است در رابطه با خواسته قانونی شان مبنی بر تماس تلفنی با فرزندان و بستگان، خواهران و برادران، پدران و مادرانشان که بیش از دو دهه است در حصارهای ذهنی و فیزیکی مجاهدین بسر می برند، نامه…

درخواست کمک خانواده جمالی از مسئول هماهنگ کننده امور حمایت و جستجوی کمیته بین المللی صلیب

میبایست سران و رهبران مجاهدین خلق به درخواست مشروع و قانونی آقای مختار علی جمالی و اعضای خانواده اش پاسخ داده و امکان تماس تلفنی و ملاقات آقای محمد علی جمالی مستقر در کمپ لیبرتی با اعضای خانواده اش را فراهم نمایند. کمیته بین المللی صلیب سرخ…

درخواست کمک خانواده جمالی از صلیب سرخ

در کمال تاسف رهبران مجاهدین کمترین اهمیتی به احساسات و عواطف خانوادگی نمی دهند. آقای مختارعلی جمالی بر این باورند رهبران مجاهدین می بایست به خواسته مشروع اعضای خانواده به خصوص پدر پیر و بیمارش که سالهاست در انتظار در آغوش کشیدن فرزندش لحظه…

بیانیه خانواده های آذربایجان غربی در محکومیت اقدامات اخیر رهبران مجاهدین

ما اعضای خانواده ها از نهادهای بین المللی بویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد و نماینده محترم آن مارتین کوبلر درخواست می نمائیم تا با عزمی راسخ در رهایی و آزادی فرزندان و عزیزانمان از اسارت و سیطره ی تشکیلات تروریستی رجوی…

پیام تسلیت انجمن نجات به خانواده ارمکان

آقای محمد ارمکان پدر محترم آقای قادر ارمکان (از اعضای تحت اسارت فرقه رجوی مستقر در کمپ لیبرتی) به علت بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایشان سالها در انتظار دیدار فرزندش بود که متاسفانه سران مجاهدین هرگز به خواسته مشروع و قانونی ایشان…