مرور

انجمن نجات مرکز گلستان

نامه یکی از اعضای سابق مجاهدین به سفارت بلژیک در تهران

اینجانب یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران که به مدّت ده سال در بین این گروه در عراق بوده و از نزدیک شاهد عملکردهای زشت و پلید و تروریستی آنها بوده ام اخیراً مطّلع شدم که دولت شما با گردهمایی هواداران و اعضای این فرقه به سرکردگی…

نشست مفتضحانه مجاهدین در پاریس

در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن 2009 در پاریس محفلی با چند کارگر و مهاجر که همگی دستمزدهای روزانه و سرویس ایاب و ذهاب خود را دریافت نموده بودند تشکیل شد.در این نشست که مریم عضدانلو یا به عبارتی مریم رجوی کار سخنرانی و حرافی تو خالی را بر عهده…

یاوه گوئیهای مریم قجرعضدانلو در پاریس

در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن 2009 که این نمایش دروغین از طرف چند خیمه شب باز انجام شد، تعدادی از افرادی که وطن فروشی آنها بیش از حد و مرز است و تعداد انها در این نشست شاید به بیش از 6000 نفر نیز نرسیده، ادعای افرادی را در آورند که برای کشور…

ورود پلیسهای عراقی به قرارگاه اشرف

مسئله مهمی که در این بین وجود دارد، کسانی هستند که بطور ناخودآگاه و ناخواسته گرفتار حیله های شیطان صفتانه عمال رجوی خائن شده اند و در طول چندین سال که دراسارتگاه رجوی بوده اند وشست وشوی مغزی شده اند امکان دارد که با حضور نیروهای پلیس عراقی…

پیام تسلیت به خانواده آق آتابای

با کمال تاسّف و تاثّر مطّلع شدیم آقای قربان محمّد آق آتابای عموی حمید محمّد آق آتابای دار فانی را وداع گفت. انجمن نجات استان گلستان مرکز گرگان این غم وارده را به خانواده آن مرحوم و بالاخص حمید محمّد آق آتابای که سالیان مدیدی است که به عنوان…

پیام تسلیت به خانواده سرایی

عموی مهدی سرایی به نام محمود سرایی دار فانی را وداع نمود. انجمن نجات استان گلستان (مرکز گرگان) این ضایعه وارده را به بازماندگان آن مرحوم و به خصوص جمشیدو احمد سرایی که مدّتی است از چنگال فرقه رجوی رهایی یافته و به میهن بازگشته اند و نیزبه…