انجمن نجات مرکز گلستان

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبازگشت آقای افشین فلاح قره تپه

  بازگشت آقای افشین فلاح قره تپه

  آقای افشین فلاح قره تپه ساکن استان گلستان که در سال 1378 برای کار به کشور ترکیه رفته بود توسط فردی بنام شهرام و با فریب گروه مجاهدین جذب گروه تروریستی رجوی می شود و سپس توسط یکی از اعضاء مجاهدین در آنکارا بنام علی…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویبه مناسبت رهایی حمید حاجی پور

  به مناسبت رهایی حمید حاجی پور

  سال گذشته وقتی برای تجمع در مقابل سفارت انگلیس به اتفاق خانواده هایی که فرزندانشان در بین فرقه رجوی گرفتارند به تهران رفته بودیم. در اجتماع آن روز فردی را که احساس کردم حمید حاجی پور است را دیده و با او روبوسی و حال…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجوینامه یکی از اعضای سابق مجاهدین به سفارت بلژیک در تهران

  نامه یکی از اعضای سابق مجاهدین به سفارت بلژیک در تهران

  اینجانب یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران که به مدّت ده سال در بین این گروه در عراق بوده و از نزدیک شاهد عملکردهای زشت و پلید و تروریستی آنها بوده ام اخیراً مطّلع شدم که دولت شما با گردهمایی هواداران و اعضای…

 • ماشین تبلیغاتی مجاهدیننشست مفتضحانه مجاهدین در پاریس

  نشست مفتضحانه مجاهدین در پاریس

  در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن 2009 در پاریس محفلی با چند کارگر و مهاجر که همگی دستمزدهای روزانه و سرویس ایاب و ذهاب خود را دریافت نموده بودند تشکیل شد.در این نشست که مریم عضدانلو یا به عبارتی مریم رجوی کار سخنرانی و…

 • مریم رجوییاوه گوئیهای مریم قجرعضدانلو در پاریس

  یاوه گوئیهای مریم قجرعضدانلو در پاریس

  در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن 2009 که این نمایش دروغین از طرف چند خیمه شب باز انجام شد، تعدادی از افرادی که وطن فروشی آنها بیش از حد و مرز است و تعداد انها در این نشست شاید به بیش از 6000 نفر…

 • کمپ اشرفورود پلیسهای عراقی به قرارگاه اشرف

  ورود پلیسهای عراقی به قرارگاه اشرف

  مسئله مهمی که در این بین وجود دارد، کسانی هستند که بطور ناخودآگاه و ناخواسته گرفتار حیله های شیطان صفتانه عمال رجوی خائن شده اند و در طول چندین سال که دراسارتگاه رجوی بوده اند وشست وشوی مغزی شده اند امکان دارد که با حضور…

 • خانواده هاپیام تسلیت به خانواده آق آتابای

  پیام تسلیت به خانواده آق آتابای

  با کمال تاسّف و تاثّر مطّلع شدیم آقای قربان محمّد آق آتابای عموی حمید محمّد آق آتابای دار فانی را وداع گفت. انجمن نجات استان گلستان مرکز گرگان این غم وارده را به خانواده آن مرحوم و بالاخص حمید محمّد آق آتابای که سالیان مدیدی…

 • خانواده هاپیام تسلیت به خانواده سرایی

  پیام تسلیت به خانواده سرایی

  عموی مهدی سرایی به نام محمود سرایی دار فانی را وداع نمود. انجمن نجات استان گلستان (مرکز گرگان) این ضایعه وارده را به بازماندگان آن مرحوم و به خصوص جمشیدو احمد سرایی که مدّتی است از چنگال فرقه رجوی رهایی یافته و به میهن بازگشته…

دکمه بازگشت به بالا