سعید سلطان پور

 • مسعود رجویتاریخ نویسی از نوع سوم

  تاریخ نویسی از نوع سوم

  من نه نویسنده‌ام و نه تاریخ‌نگار، که بخواهم از کسی مُهر تأیید بگیرم. اما مانند یک شاگرد نوآموز، کوشیدم که از مسعود، پرچمدار بی‌بدیل راه بهروزی مردم ایران زمین، بیاموزم. البته درمثل مناقشه نیست.هرگردی گردونیست و هر سبزی خیار نیست و هر درختی چنار یعنی…

 • مجاهدین بازیچه ای برای غرببیچاره پرتقالی ها که آقای کاساکا نماینده شان هست

  بیچاره پرتقالی ها که آقای کاساکا نماینده شان هست

  ایا با توجه به حمایت کورکورانه شما از یک سازمان ضد انقلاب وخشونت گرا ی ارتجاعی مانند مجاهدین نمی توان گفت شما هم جز آن سیاست مداران فاسدی هستید که روح خودشان را با پول به شیطان هم واگذار می کنند.و در عمل از راست…

 • خانواده هافرهنگ ضد اسلامی و ضد ایرانی مجاهدین - بخش دوم

  فرهنگ ضد اسلامی و ضد ایرانی مجاهدین – بخش دوم

  رجوی اخیرا با اعلا میه های تکراری و بی سر و ته , آرزوهای بر بادرفته ومالیخو لیائی جنگ طلبانه خود را برای روحیه دادن به تشکیلات فشل شده و بشدت بحران زده سیاسی و عقیدتی خود بیرون می دهد که بدنبا ل آن 7…

 • همکاری با بیگانگاننقش اسرائیلی ها در تعیین تکلیف آینده

  نقش اسرائیلی ها در تعیین تکلیف آینده”قرارگاه اشرف”

  مجاهدین علیرغم حضور پررنگ در ارتباط با سیاستمداران اروپائی و امریکا هنوز از بدیهیات سیاست جهانی غافلند. انان به اشتباه فکرمی کنند پافشاری جمهوری اسلامی در مورد اخراج و یا تحویل انان به این دلیل است که انان قدرت سرنگونی دارند وخطر جدی هستند اسرائیل…

 • مسعود رجویچريكي كه مي خواست چه گوار ا شود ،‌ خسر و پرويز شد

  چریکی که می خواست چه گوار ا شود،‌ خسر و پرویز شد

  داستان سیاهترین دوران تاریخ معاصر ایران را همه ما دیده،‌شنیده ایم و با خون و پوستمان تجربه کرده و در زندان و تبعید بهای انرا داده ایم ولی رجوی که می خواست همزمان لنین و چه گوارا و امام حسین باشد،‌ بدون مشاوره با همه…

دکمه بازگشت به بالا