مجاهدین بازیچه ای برای غرب

بیچاره پرتقالی ها که آقای کاساکا نماینده شان هست

سعید سلطانپور – تورنتو، ششم ژانویه 2007
آقای کاساکا در نامه ای به وزیر مهاجرت کانادا ( بر اساس ترجمه ادعائی سایت مجاهدین رجوی ) مدعی شده است که کانون اندیشه و گفتگو و حقوق بشردر ایران – تورنتو توسط جمهوری اسلامی برای فشار به اپوزویسیون و مجاهدین تشکیل شده است.
کانون اندیشه نیازی به دفاع ندارد زیرا یکی از دموکرات ترین تشکیلات از مرحله شروع و تا فعالیت و بعد از ان د رکانادا بودده است که برای مقامات کانادا و جامعه ایرانی کانادائی شناخته شده است. همانگونه که از افراد مجاهدین در قرارگاه اشرف در جریان اشغال عراق دو بار مختلف آشکارا حمایت کرده است ولی در مورد اتهامات نقض حقوق بشردر آن سازمان نیز بی تفاوت نخواهد ماند. کما اینکه در مورد مختلف د رمورد نقض حقوق بشر در ایران موضع داشته و برای دفا ع از حقوق نقض شده در حد توان دفاع کرده است.
خوشبختانه ما مرعوب نام ها و عنوان ها نمی شویم و از حقوق افراد بدو ن درنظر گرفتن وابستگی سیاسی و عقیدتی دفاع کرده و می کنیم. شاه ؛ خمینی , خامنه ای و رجوی و بوش و صدام و نقض حقوق بشر در افغانستان توسط ارتش کانادا فرقی نمی کند. حقوق بشر را ما یک اصل می دانیم.
اینکه رجوی چی ها کم آورده و از اقای کاساکا خواسته اند که اطلاعات دروغ را که باعث مضحکه خودشان خواهد شد بجای اعضای تشکیلاات خودشان که اتفاقا در اولین کار کانون که لحضاتی بعد از تایید خبر قتل زهرا کاظمی اولین گرد همائی را با حضور شخصیتهای سیاسی کانادا در تورنتو بر گزار کرد نیز حضور داشتند نشان ا ز عمق بحران در سازمان و سیاست فرار به جلوی رهبران سازمان دارد.
پوشش قتل زهرا کاظمی و پیگیری آن بدون مشارکت کانون واعضای آن میسر نبود.
اتهامات اخیر ضرب و شتم محمدیها توسط کاردار سفارت کانادادر اردن نقل و تایید شده است و اعتبار حقوقی دارد. سمیه هم به نوعی کتک خوردن پدر ش را تایید میکند ولی به دست همسایه های اشرف. خاطرات محمد محمدی برادر سمیه که 5 سال در عراق بوده است نیزشواهد محکمی است که رهبری مجاهدین نمی تواند با تهدید و شانتاژ و مزدور خواندن از پاسخگوئی بگریزد.
. اما اینکه آقا ی کاساکا نماینده پرتقال در اتحادیه اروپا فکر میکند با حمایت همه جانبه از مجاهدین و متهم کردن ما به وابستگی به دولت ؛ می تواند ما را به عقب نشینی وادار کند دچار اشتباهات جدی شده است.
باضافه اینکه ما اقدامات قانونی علیه ایشان را در دستور کار قرار خواهیم داد.
متاسفانهآقای کاساکا ز تجارب دیکتاتور بزرگ پرتقال سالازا که دوران کودکی کاساکا بر پرتقال حکومت می کرده است تجربه نگرفته است. زیرا هیچ دلیل ندارد که مخالف دیکتاتور ؛ الزاما آزادی خواه باشد. 

… 
حضور میلیونها پناهنده و مهاجر ایرانی درخارج از کشور که مخالف حکومت مذهبی هستند دلیلی بر موافقت آنان با رجوی که سالهاست با برگزیدن نوکری اجانب و تلاش برای راه اندازی جنگ برای رسیدن به قدرت نیست. همانگونه که متهم کردن مخالفان توسط حکومت مذهبی باعث اعتبار مخالفان می شود. متهم کردن توسط مجاهدین نیز از این مستثنی نیست.
اقای کاساکا
بهتر است بجای اینکه وقتتان را روی یک اسب بازنده شرط بندی کنید به کشورتان بپردازید که در هفته گذشته دیکتاتور سا لازار به عنوا ن10 مرد برتر پرتقال شناخته شد ه است.
میگل سوسا تاوارس روزنامه نگار سرشناس اکسپرسو پرتقال می گوید یک کشور چگونه می تواند زنده بماند وقتی که یک فاشیست (سالازار ) و یک کمونیست جز 10 شخصیت برتر می شوند. وی ادامه می دهد به این دلیل است که دموکراسی در پرتقال به عقب می رود.
اقای کاساکا
متاسفانه با تجارب عمیقی که در جریان انقلاب ضد سلطنتی و ضد جمهوری اسلامی و سیاست درکانادا بدست آورده ام به جرئت می توانم بگویم مردم زمانی از یک دیکتاتور بخوبی یاد می کنند که سیاستمداران آن کشور فاسد باشند. در حالی که سالها سوسیالیست ها در پرتقال حکومت کرده اند نام بردن از سالازار یک شکست اخلاقی برای حزب شماست. ایا با توجه به حمایت کورکورانه شما از یک سازمان ضد انقلاب وخشونت گرا ی ارتجاعی مانند مجاهدین نمی توان گفت شما هم جز آن سیاست مداران فاسدی هستید که روح خودشان را با پول به شیطان هم واگذار می کنند.و در عمل از راست ها؛ ضربه بیشتری به اعتماد مردم می زنند.
یک ضرب المثل فارسی داریم که می گوید کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. شما بهتر است در امور مردم ایران دخالت نکنید. مجاهدین سالهاست که دیگر ایرانی نیستند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا