فرخ نگهدار

  • کمپ اشرفمجاهدین خود پادگان اشرف را برچینند!

    مجاهدین خود پادگان اشرف را برچینند!

    هر سازمان صلح دوست، هر نیروی طرفدار بسط جنبش مدنی، هر نیروی میهن دوست باید برچیده شدن پادگان اشرف و تحویل نیروهای مسلح مستقر در آن به کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به ملل متحد را خواستار باشد و پیگیری این خواسته را پیگیری تا رسیدن…

  • اضمحلال فرقه رجویاز فاجعه سوم مي توان اجتناب کرد‏

    از فاجعه سوم می توان اجتناب کرد‏

    سازمان مجاهدین را منزوی ترین نیرو در میان تمام سازمان سیاسی ایرانی است. دولت امریکا و اتحادیه اروپا این سازمان ‏را"تروریستی" می شناسند. رفتار مجاهدین با مخالفین سیاسی بوی خون می دهد. ساختار درونی آنان تا حد خطرناک ‏ساختاری نزدیک به مدل"خدایگان و بندگان" است.

دکمه بازگشت به بالا