محمد محمدی

 • نقض حقوق بشرتمام شدن دوران آموزش نظامی در اشرف و تقسیم شدن میلیشیا

  تمام شدن دوران آموزش نظامی در اشرف و تقسیم شدن میلیشیا

  هر کدام از ما یک سند زنده از دروغ و کلک و سو استفاده رجوی هستیم. با هم یک مشت آهنی خواهیم شد و چنان برسر رجوی خواهیم کوبیم که بر سر دروازه اردوگاه اشرف عبرت دیگران شود و زندانیان کمپ فرقه جوانانی مانند سمیه…

 • کمپ اشرفتفسیر عشق

  تفسیر عشق

  تلویزیون مجاهد از نشان دادن چهر ه های زنان ومردان شرکت کنند ه بصورت نزدیک (کلوز آپ) خوداری میکرد زیرا چهره هر کدام از ین افراد نشان از درد و غمی است که در دل دارند و راه بن بستی که خروجی هم در ان…

 • کمپ اشرفمجاهدین مسول جان سمیه و دیگر میلیشیا در اشرف هستند

  مجاهدین مسول جان سمیه و دیگر میلیشیا در اشرف هستند

  از انجا که روده راست در شکم مجاهدین نیست و هر روز به دنبال بهانه برای مظلوم نمائی می باشند من تحلیل گر نیستم ولی هر آدم عاقلی می داند که در زمانی که مجاهدین در اشرف در تحت حمایت آمریکائیان هستند حمله به مجاهدین…

 • کمپ اشرفاین زن به چه می اندیشد

  این زن به چه می اندیشد

  بر خلاف تلویزیون مجاهدین، د رخلوت تک تک زنان و مردان زندانی اردوگاه، نگاهها دنیایی از رازهای نگفته و در د دلهائی که سالهاست در دل ها به دستور جلاد اشرف، رجوی شیاد و مردم فروش، گلوی این عزیزان خفه شده است.

 • کمپ اشرفآموزش دوباره کلاسهای نظامی و رفتن به قرار گاه زنان

  آموزش دوباره کلاسهای نظامی و رفتن به قرار گاه زنان

  برای اولین بار بود که بعد از چند ماه ما این همه دختر جوان می دیدیم. بعضی وقتها که زیر چشمی نگاه می کردم چشمم به چشم یکی از آنها می افتاد که داشت یواشکی مار ا دید می زد. هیچ کس جرئت نمی کرد…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقرجوی، رفتاری دوگانه

  رجوی، رفتاری دوگانه

  همه بر وبچه ها ناراحت شدند. نزدیک 5/1 سال بود که ما باهمدیگر بودیم تقریبا بچه ها ی از خارج ایران یعنی آمریکا و اروپا آمده بودند وهمسن و سال بودیم به هم عادت کرده بودیم. کلی خاطره با هم داشتیم. همدیگر را می فهمیدیم…

 • خانواده هاسمیه در دادگاه می گوید که زیر ۱۸ سال بوده که به عراق آمده است

  سمیه در دادگاه می گوید که زیر ۱۸ سال بوده که به عراق آمده است

  بابا با مافیا طرف هستیم. هر کسی جرئت نمی کند با مافیا طرف بشه ما شده ایم. مجاهدین چیزی در حدود یک میلیارد دلار سهام و شرکت در سراسر دنیا منجمله ۴ شرکت که حتی یک ایرانی هم در آن نیست در عراق دارند. از…

 • خانواده هاسمیه 2004 یا سمیه 2007 کدامیک واقعی و انسانی تر است

  سمیه 2004 یا سمیه 2007 کدامیک واقعی و انسانی تر است

  بابا – مامان –من چی میگیم. سمیه را به یک منطقه ازاد ببرید خودش تصمیم بگیره. وقتی با ما بود شدیدا می خواست به کانادا بر گرده چی شد ه که از 2004 به مرور که تماسهایش با ما قطع می شه و منبع خبری…

 • خانواده هابجای پول دادن به وکیل مفت خور ، این پول را خرج مردم ایران بکنید

  بجای پول دادن به وکیل مفت خور، این پول را خرج مردم ایران بکنید

  اگر سمیه 18 ساله بوده است پس آن ورقه رضایت نامه به امضای پدرمان چیست که به دادگاه عراق ارائه کرده اید؟ از یکطرف در تلویزیون دستگاه قضائی عراق را مسخر ه می کنند از طرف دیگر چند تا وکیل استخدام می کنند تا حکم…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقتبعید به جالیز و دیدار با رهبری

  تبعید به جالیز و دیدار با رهبری

  بعد از نشست رهبری نشستهای مختلفی درباره این نشست گذاشته شد که نظراتمان را بنویسیم و البته باید خوب باشد و تعریفی. اگر نق می زدیم یادگرفته بودم که بایستی در نشست ها فحش می خوردیم. یک نظرخوب باکمک ارش رفیعی نوشتم. د ردو هفته…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجوینامه ای به دوستم محمد درکانادا

  نامه ای به دوستم محمد درکانادا

  برای اینکه رژیم سواستفاده نکند. تا کی ما سکوت کنیم. چرا ما همیشه سکوت کنیم. چرا ما همیشه مراقب باشیم تا رژیم سواستفاده نکند. دیگر بس است. همین سکوت کردن ها ما را نا بود کرد. همین سکوت کردن ها خانواده ها را از هم…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقمن و بابام و مادرم یک تن واحد هستیم

  من و بابام و مادرم یک تن واحد هستیم

  امروز عصر در سوپر مارکت در وستن پرو دیوس در خیابان یانگ بودم که خانمی مرا به اسم صدا زد. اول اونو نشناختم. خانمی از طرفداران رجوی بود. خیلی مودبانه با من بر خورد کرد و به این دلیل ادبش من هم 20 دقیه ای…

دکمه بازگشت به بالا