واشنگتن تایمز

  • وضعیت فرقه مجاهدینتصميم براي سرنوشت مجاهدين

    تصمیم برای سرنوشت مجاهدین

    مجاهدین خلق چنانچه مدافعانش در واشنگتن ادعا می کنند اپوزیسیونی مؤثر در برابر حکومت غیر مردمی ایران نیست بلکه فرقه ای سیاسی ـ مذهبی است که اعضای خود را شستشوی مغزی می دهد، کودکان اعضای مجاهدین را به خانواده های دیگر می سپارد تا والدینشان…

دکمه بازگشت به بالا