مجاهدین بازیچه ای برای غرب

استیصال و سردرگمی رجوی

این روزها مزدوران و دارودسته رجوی، مقامات آمریکایی (البته سابقا مقامات) را با پول میخرند و از آنها در جهت مقاصد تبلیغاتی خود استفاده می کند. موضوع مورد تبلیغ آنها نیز خروج از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکاست که جزو آرزوهای رجوی است تا هرچه بیشتر بتواند به ارباب جدید خود نزدیک شود و مزدوری خود را ثابت کند.
در این میان چند نکته مهم و قابل توجه وجود دارد که جای تامل دارد. از طرفی بی نتیجه بودن فشارهای آمریکا برعلیه دولت ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی این روزها مورد بحث رسانه های جهانی است. اصلی ترین نمود بارز آن نیز آخرین نشست هسته ای گروه 5+1 با ایران است که کلیه کشورهای مورد بحث اذعان کردند که بایستی در مقابل ایران کوتاه آمد و به ایران امتیاز داد. در نتیجه آمریکا که البته کوتاه آمدن در مقابل ایران هدف او نیست بلکه هدف او فشار بر دولت ایران بخاطر پذیرفتن آمریکا بعنوان ابرقدرت جهانی است دنبال راه دیگری بر فشار علیه ایران است.
برخی تحلیلگران معتقدند که برگی که آمریکا علیه ایران بازی خواهد کرد برگ مجاهدین خلق است. برگی که طی هفت سال اخیر بعد از جنگ اشغال عراق تاکنون آنها را در آب نمک نگه داشته که بتواند روزی از آنها استفاده کند. تنها کاری که می تواند با آنها بکند، خارج کردن آنها ازلیست سیاه وزارت خارجه است. البته هم مجاهدین و هم آمریکاییها و هم همه طرفهای سیاسی می دانند که این صرفا تبلیغاتی و نمادین و برای فشار علیه دولت ایران است، چون وزارت خارجه آمریکا در نامه چهل و یک صفحه ای که به کنگره آمریکا نوشت و همچنین طی صدها موضعگیری رسمی و غیر رسمی دیگر بارها اعلام کرده است که این سازمان بخاطر کشتار آمریکاییها در رژیم شاه و کشتارها و بمبگذاریهایی که بعد از انقلاب ایران مرتکب شده است و همینطور بخاطر اساسنامه و ایدئولوژی آنها که براساس مبارزه ضدامپریالیستی بناشده است یک سازمان تروریستی است و این نظر آمریکا هرگز عوض نخواهد شد مگر اینکه سازمان مجاهدین خلق چرخش مهمی انجام دهد.
پس تا اینجا به فعالیتهای مجاهدین برای خروج از لیست تروریستی هیچ ربطی ندارد بلکه به سیاست آمریکا علیه ایران بطور مستقیم مربوط می شود. از طرف دیگر یک مقام ارشد وزارت خارجه اسرائیل در چند روز اخیر گفته بود که بزودی اقدامات بشدت سختی علیه ایران از طرف آمریکا اتخاذ خواهد شد که اضطرار آمیز خواهد بود. بسیاری از مفسران این اقدام یادشده وزارت خارجه اسرائیل را خروج مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا می دانند.
بهرحال این اقدام هماهنگ آمریکایی ـ اسرائیلی ـ رجوی را بایستی به مجاهدین تبریک گفت. چون همانی که مجاهدین آنها امپریالیست جهانخوار و صهیونیست غاصب نامید اکنون یاران نزدیک آنها هستند و برایشان فعالیت سیاسی می کنند. البته این برای رجوی اصلا مهم نیست چون از نظر آنها هدف وسیله را توجیه میکند. شاید اگر لازم باشد تن به خودفروشی هم شخصا خواهد داد یا همسرش را به خودفروشی واخواهد داشت در صورتی که آمریکاییها به او گوشه چشمی نشان دهند.
در این میان طنز روزگار را ببینید که آمریکا و اسرائیل دارند سیاست خود را پیش می برند و برای اهداف خود به ایران فشار می آورند و رجوی هم فکر میکند که منظور و هدف همه این اعمال ما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا