مجاهدین بازیچه ای برای غرب

وقتی که خط مشی مجاهدین به فرقه گری ختم می شود به بازیچه تبدیل می شوند

بعد از زدن طبل حمایت قانون گذاران اروپا، خانم رجوی طبل حضور در پارلمان را شروع به زدن کرد اما هنوز از سالن اتحادیه اروپا در نیامده در آخر حرف هایش به رهبران فرقه و مسئولان شیپور زن گفت واقعیت این است که کسی پای بند به امضاء خودش نیست یعنی چه؟ من مصرف ندارم، اگر چه مثل خانمهای بورژوا و سرمایه دار در آن جمع بودم، اگرچه دور و برم پر از نفر بود اما بازیچه شدم یعنی من دعوت شدم فقط برای به نمایش گذاشته شدن در ویترین. خاک بر سرت خانم مریم رجوی، الان این را فهمیده اید که کسی دلش برای شما نمی سوزد، تازه فردا واقعیتی پررنگ تراز این بر سرت خواهد آمد. واقعیت این است که غربیها شما را به نمایش گذاشتند و این از نبودن یک هدف و اصول پیش می آید، باید گفت پرده ها کنار رفته و برای فرقه ها در دنیا میدانی وجود ندارد. ممکن بود بعضی از حوادث برای فرقه هایی مثل شما میدانی ایجاد کند اما اینها لحظه ای است و این را شما درک نمی کنید و از طرفی فرقه شما چون به همه چیز لحظه ای نگاه می کند دیگراین دیدگاه مصرف دوباره ندارد چون امروز لحظه ها خیلی فرق کرده چنانکه در تئوری فرقه ای انقلاب درونی شما آمده بود که هر نفر در قرارگاه لحظه داشته باشد یک روز آن را بیان نکند به خط تبدیل می شود اگر خودتان این حرف را قبول داشته باشید که ندارید فقط برای فریب استفاده می کردید.
امروز لحظه های کشورهای غربی به خط تبدیل شده و شماها که طبل حمایت را بر سینه می زنید، آنها در طرف دیگر آن خط را ادامه می دهند یعنی اینکه حمایت از شما کشک می باشد و باید به شما(خانم رجوی) تبریک گفت که امروز خودت اینها را فهمیدی که آنها یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا برای ادامه خط خودشان شما را نشان می دهند که این را ما کنار زدیم، معنی همه حرف ها این است که غربی ها به جمهوری اسلامی علامت می دهند که دولت مردان ایرانی این خانم را هم انداختیم به سطل زباله. باید لحظه درک رهبر معنوی فرقه مجاهدین خلق را به ایشان تبریک گفت، چرا که اگر امروز درک نمی کردید فردا خیلی دیر می شد به همین خاطر نیاز دانستم به شما بگویم هر کس هر گروهی اگر یک خط مشی اصولی نداشته باشد و بخواهد با همان خط مشی فرقه گری که شرایط روزگار و حوادث آن برای گروه ا ش میدان ایجاد کرده بود ادامه دهد باید گفت که امروز حوادث و شرایط عوض شده و تاریخ مصرف اینها هم تمام شده و فرقه ها و شکنجه گران وقاتلان و فریبکاران آینده ای بیشتراز این ندارند و به همین خاطر هم از روز اول چه در زمان حضورم در آن قلعه و چه حالا گفته ام و می گویم اسیر کردن یک سری با فریب و وعده دادن به آنها یکروز دورانش تمام می شود. امروز همان دوران است، امیدوارم این خشم حمایت اتحادیه اروپا شما را به جنون وا ندارد که فرمان خودکشی در قرارگاه را به نفرات بدهید به همین خاطر نیاز دانستم که از تمام ارگانهای حقوق بشری، از سازمانهای حقوق بشر و از دولت های غربی بخواهم قبل از اقدام فرمان رهبر فرقه مجاهدین جلو این فرمان را بگیرید و نفرات را از دست این رهبر ناصادق و نالایق رها کنید و از دولت عراق می خواهم که برای حفاظت نفرات ستم دیده درقرارگاه اشرف کمک کنند تا آنها از دست این فرقه عقرب صفت رها شوند و حفاظت را در داخل قرارگاه بیشتر کنند و همچنین از دولت فرانسه می خواهم که این رهبر معنوی فرقه مجاهدین و رهبر و رئیس شورای ملی فرقه مجاهدین را زیر نظر بگیرد و تمام ارتباطات ایشان را قطع کند تا نتواند فرمان خودکشی را صادر کند.
سعید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا