مسعود رجوی

رجوی؛ جرثومه فساد اشرف به زباله دان تاریخ خواهد رفت

11 ماه از حضور خانواده ها در مقابل اشرف می گذرد ولی هنوز هیچ ملاقاتی بین خانواده و افراد اسیر اشرف انجام نگرفته است.
راستی چه کسی مانع این ملاقات می شود؟ چه کسی از این ملاقات ضرر می کند؟
آیا غیر از رجوی فریبکار، کسی از این موضوع زیانی می بیند؟
این رجوی خائن است که این چنین با سماجت هرچه تمامتر و با انواع مانع تراشی در صدد است خانواده ها را از ملاقات با عزیزانشان مایوس نموده و با توهین و اهانت و فحاشی سعی دارد که این قصد پلید خود را عملی کند تا خانواده ها از جلوی درب اشرف به دنبال کار خود روند.
از طرف دیگر رجوی خود فروخته که از مقاومت و استقامت خانواده ها در جلوی درب اشرف به رعشه افتاده است هر روز با عناوینی سعی می کند که با شانتاژ و دروغ نیروهای خود را در مقابل خانواده ها قرار دهد ولی خانواده ها که خود به اشرف رفته و شاهد وضعیت اسفبار عزیزان خود شدند به خوبی متوجه آن گشته اند که او در صدد به تقابل کشاندن اسیران اشرف با آنان است و کوس رسوایی رجوی جلاد در مورد خانواده ها رو شده است و به همین دلیل بر تداوم حضور خود در جلوی درب اشرف اصرار دارند.
حضور خانواده در جلوی اشرف برای رهبران فرقه به منزله مرگ آنان است آنها خوب می دانند که اگر این روند ادامه پیدا کند تمامی نیروهای داخل اشرف تحت تاثیر پیام های خانواده قرار گرفته و همانند 11 ماه گذشته همچون سایر همرزمان فراری شان اندک اندک فرار را بر قرار ترجیح می دهند.
به همین دلیل طرح محاصره اشرف توسط خانواده ها تنها موضوع فعالیت های سازمان در خارج از کشور است که مریم قجر در تمامی پیام ها و کنفرانس ها و… حتما گریزی به اشرف زده و درد بی درمان خود را نزد حامیان غربی اش مطرح می کند تا شاید آنان بتوانند دردی از او دوا کنند.
برای اینکه رجوی بتواند موضوع اشرف را در اروپا در صدر فعالیت های خودش قرار دهد و سعی دارد به خیال خام خودش دولت مردان اروپایی را همسو با خود کرده تا به نوعی معضل اشرف را حل نماید، حاضر هست از جان اعضا و اسرای اشرف مایه بگذارد به همین دلیل است که او حتی به بیماران اشرف هم رحم نمی کند و برای بهره برداری سیاسی افراد مریض را در قرارگاه آنقدر نگه دارد تا افراد تلف شوند و چنین وانمود نماید که دولت عراق مانع درمان این افراد شده است.
رجوی دجال برای فرار از پاسخ ندادن به این عدم رسیدگی با فریب کاری عنوان می‌کند که عامل اصلی این بیمارهای خطرناک فشارهای صوتی است که خانواده ها ایجاد کردند و سعی دارد تقصیر را به گردن آنان بیاندازد.
ولی همگان می دانند که این شگرد همیشگی رجوی فریبکار است و خودش را مبرا از هر گونه خطایی می داند به طور مثال می توان به مرگ خانم هایده همّتی که بخاطر عدم رسیدگی و نفرستادن وی به اروپا برای درمان اتفاق افتاده اشاره کرد و اکنون خواهرش مرضیه نیز به همان سرنوشتی دچار شده که خواهرش به خاطر آن در اشرف فوت کرده است حال رجوی شیاد سعی دارد با پخش فیلمی از وی در سیمای خود، این گونه تبلیغ نماید که او خود خواهان این است که در اشرف بماند و برای درمان به اروپا نرود.
رجوی جنایت کار که سالیان قبل وقتی این خانواده در اردوگاه رمادی بودند هر هفته فرهاد الفت (منوچهر) را به همراه تعدادی دیگر از کاسه لیسان تشکیلات رجوی به سراغ خانواده همتی می فرستاد تا آنان را ترغیب کند که به اشرف بیایند و اندر مزایای حضور در مناسبات سازمان داد سخن می داد ولی وقتی اکنون که در بستر بیماری هستند حتی برای بهبودی آنان گامی بر نمی دارد و سعی کرد با دادن اطلاعیه های رنگارنگ و پیام های عوام فریبانه و با شعار مجاهد خستگی ناپذیر و… این مسئله را به فراموشی بسپارد که البته با هوشیاری خانواده همتی که گول شعارهای رجوی فریبکار را نخورده بودند عنوان کردند پزشکان وی متذکر شده بودند اگر به اروپا آورده می شد حتماٌ درمان می یافت، همانطوری که فوقا اشاره شد که رجوی فقط با ریختن خون افراد خود سعی در بقا خود و ایدئولوژی فرقه ایش دارد این بار نیز تلاش دارد تا این نگون بخت را در اشرف قربانی کند تا شاید بهره سیاسی او را ببرد.
ولی این بار و برای آخرین بار رجوی خائن و وطن فروش کور خوانده است که با هوشیاری خانواده ها بزودی لانه فساد او در اشرف جمع شده و تمامی اسرای این زندان آزاد گشته و جرثومه فساد را از سوراخ موش خارج خواهند نمود و به زباله دان تاریخ خواهند ریخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا