هفته نامه آبزرور: حمایت ‌از مجاهدین، اشتباهی‌ راهبردی

یك هفته نامه انگلیسی در گزارشی با اشاره به حمایت واشنگتن و لندن از گروه تروریستی مجاهدین نوشته است غرب باید در قبال ایران شدت عمل به خرج دهد اما حمایت از گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق اشتباهی راهبردی است.

به گزارش هفته نامه انگلیسی آبزرور، تصمیم آمریكا و انگلیس در دادن اجازه فروش تسلیحات به صدام باعث به وجود آمدن رژیمی شد كه آن را قادر ساخت به كویت نیز حمله كند.

این نشریه انگلیسی نوشت: از همین رو، این ناامید كننده است كه "رادولف جولیانی " شهردار سابق نیویورك و "تام رایج " وزیر سابق امنیت ملی آمریكا اخیرا در كنفرانسی كه توسط حامیان مجاهدین خلق برگزار شد شركت كردند.

این هفته‌نامه انگلیسی ادامه می‌دهد: اختلاف مشهودی بین اهداف اعلام شده مجاهدین خلق و اقدامات گذشته آن وجود دارد بویژه همكاری‌های آن با رژیم صدام كه از سال 1986 تا 2003 صورت گرفت.

بر اساس اعلام شورای روابط خارجی آمریكا گروه مجاهدین به طور مستقیم در سركوب و كشتار مخالفان حكومت صدام در سال 1991 شرکت كرد.

در واقع، وسعت عملكرد آنها به عنوان بازوی موثر رژیم دیكتاتوری زمانی مشخص شد كه به هنگام سقوط عراق در سال 2003 گروه مجاهدین دو هزار تانك، نفربرهای زرهی و ادوات توپخانه سنگین داشت.

این گزارش ادامه می‌دهد، با اینكه جولیانی و رایج اعتبار فراوانی در سیاست خارجی دارند بویژه در مقایسه با جمهوری‌خواهان كنونی، تاكید آنها مبنی بر اینكه هم با مجاهدین خلق مدارا شود و هم از آنان حمایت شود، اشتباه است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.