تبریك عید نوروز به خانواده های اسیران اشرف

هر ساله بعد از پایان فصل سرما و ریزش برف و باران ، شكوفه درختان به زیبایی آنچه كه خالق یكتا برآنها ارزانی داشته باز می‌شوند و طبیعت لباس یكدست سفید خود را به زیبایی و سرسبزی تبدیل می‌كند كه منظره بسیار زیبا و دیدنی می‌باشد ، اما نه برای اسیران دربند فرقه تروریستی رجوی كه هیچ بهاری را در مدت اسارت خود در این گروه تروریستی ندیده‌اند.
فرزندان ایران زمین كه به طرق مختلف در قلعه مخوف رجوی گرفتار می‌باشند چندین سال است كه زیبایی بهار را از نزدیك لمس نكرده و شكوفه درختان را در باغها ندیده‌اند و سران جنایتكار فرقه از آنجا كه مدتهاست كه این اسیران را در سیاه چاله های قلعه اشرف زندانی كرده‌اند ، بهار را از یاد برده‌اند آنچنان كه وقتی اسیری خود را از فرقه رجوی آزاد می‌بیند برای مدتی با طبیعت و زیبایی آن غریب است.
اسیران در بند رجوی كه روزگاری بر سر سفره هفت سین خانواده و در جمع فامیل می‌نشسته اند، هم اكنون در مردابی كه هر لحظه آنها را فرو می‌برد قرار گرفته‌اند و شیاطین گروه تروریستی رجوی با جنایتهایی كه انجام می‌دهند حضور این فرزندان را در بین خانواده‌ها مشكل كرده اند. اصلا فرقه مجاهدین خانواده‌ها را قبول نمی‌كنند و با آنها دشمنی دارند چنانكه حضور خانواده‌ها را در پشت درب قلعه مخوف رجوی را برای خود خطرناك می‌دادند.
خانواده های انجمن نجات استان گلستان كه فرزندان آنها در چنگال فرقه تروریستی رجوی گرفتار می‌باشند ، در این عید باستانی نوروز(1390) نیز دست به دعا بر می دارند و از خداوند می‌خواهند كه هر چه زودتر این كروه تروریستی را ریشه كن نماید و فرزندان تمامی‌خانواده‌ها كه در چنگال این جنایتكاران می‌باشد را آزاد نماید.
دفتر انجمن نجات گلستان ضمن تبریك فرا رسیدن عید نوروز به تمامی خانواده‌ها ، از كلیه انسانهای آزاده می‌خواهد تا برای رهایی اسیران در بند رجوی خائن بپا خیزند و این آسیب دیدگان فرقه تروریستی را كه چندین ماه است در پشت درب قلعه مخوف اشرف به انتظار 1 ساعت ملاقات آزاد نشسته‌اند را حمایت نمایند و نیز از نهاد صلیب سرخ و حقوق بشر می‌خواهد كه در این ایام مبارك به كمك خانواده‌ها آمده و آنها را در رهایی فرزندانشان از چنگال فرقه خونخوار مجاهدین به سركردگی مسعود جلاد و مریم شیطان صفت یاری نماید.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.