اسیران اشرف

دستهای پنهان سازمان مجاهدین در کشته شدن اسیران اشرف

خبر کشته شدن بیش از 34 نفر از اعضای اسیر در قرارگاه اشرف قلب هر ایرانی را بدرد می اورد چرا که این اسیران قبل از هر چیز ایرانی هستند ومضاعف بران اینکه انها اسیر دست فرقه خطرناک رجوی میباشند.هر انسان ازاده وشریفی از دیدن کشته شدن یک انسان انهم در یک اسارتگاه دچار اندوه میشود وبر بانیان این کشتار لعنت و نفرین می فرستد.اما عده ای سود جو وفرصت طلب میخواهند از این نمد برای خود کلاهی بسازند وبدون انکه بگویند که مسبب اصلی این ماجرا کیست پز حقوق بشری میگیرند ومیگویند ما کاری با گذشته سازمان مجاهدین نداریم ما با کسی کار داریم که اینها را کشته است.دریغا از فهم ساده برای درک صحیح از مسبب این کشتار. بنظرما این کشتار ابعادی به مراتب پیچیده دارد که فقط با شناخت دستگاه ادم کشی سازمان مجاهدین میتوان به ابعاد این فاجعه پی برد والا اگر بخواهیم به ظواهر این کشتاربنگریم مقصر دولت عراق وارتش عراق خواهد بود اگرچه از نظر ما انها هم دخیل بودند اما مسبب چه کسی بود وچه کسی این کشتار را هدایت کرده است. برای روشن گری اذهان مردم باید به چند سوال کلیدی پاسخ داد وان این است که.. چه کسی وچه کسانی این شعار را به اسیران اشرف اموخته که یا اشرف و یا مرگ؟ این شعار توسط شخص مسعود رجوی ومریم رجوی که خود از اشرف فرار کرده اند به اسیران اشرف تلقین شده است.چه کسانی بعد از سقوط صدام حسین بر طبل ماندن در اشرف با شعار اشرف حفظ شرف کوبیدند چه کسانی با اینکه در طی این سالیان فرصت خروج از اشرف را داشتند اما اینکار را نکردند چه کسانی پاسپورتهای ان تعداد اسیری که از قبل این مدارک را داشتند نابود کردند چه کسانی اسیران بیمار را در اشرف محبوس کردند وحتی به انها اجازه خروج از اشرف را ندادند چه کسانی در همان ابتدای شروع جنگ عراق وامریکا از عراق فرار کردند واسیران را تنها گذاشتند نزدیک به 600 نفر در روزهای قبل از شروع جنگ عراق وامریکا به همراه مریم رجوی از عراق خارج شدند مسعود رجوی نیز در همان ابتدای جنگ از عراق خارج شد ودر معامله ای که انجام گرفته بود باید اورا مابه ازای دادن سلاح های مجاهدین وتسلیم مجاهدین به یک نقطه امن خارج از عراق منتقل میکردند وهزاران ناگفته دیگر که باید توسط کمیته های تحقیق مورد بررسی قرار گیرد وابعاد فاجعه ای که بر سر این اسیران در این فرقه امده است. حالا بنگریم کسی که با این شعار به مصاف با دولت عراق میرود چه رویکردی خواهد داشت وعلاوه بران به اسیران نگونبخت نیز گفته شده که شما اگر بایستید دنیا هم می ایستد ودر ایران قیامت خواهد شد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا