اسیران اشرف

اسارتگاه اشرف صدای سرکوب آزادی یا قبرستان زندگان

مسعود و مریم رجوی هر چه بیشترنفرات اسیر در اسارتگاه اشرف را به قسمت تاریک تر ایدئولوژی فرقه ای سوق داده اند. نفرات اسیر موجود در اسارتگاه اشرف چند مدار بالاتر از مردگان معمولی مرده اند اما مردگان به ظاهر زنده در قبرستان اسارتگاه اشرف به مردگان فراموش شده ی تاریخ بشری مبدل شده اند. نفرات اسیر در اشرف برای 15 تا 25سال و شاید هم بیشتر مرده اند وکسی نمی تواند بر سر قبرشان برود،خودشان هم فراموش کرده اند که روزی متعلق به خانواده و جامعه انسانی بوده اند و بدتر از همه نمی توانند بپذیرند زنده هستند و نمی توانند قبول کنند که اراده دارند و بایستی خودشان هم مینیمم تصمیمی برای عاقبت خود اخذ کنند.این مردگان به ظاهر زنده برای فرقه رجوی نواخته اند و خوانده اند و جنگیده اند و چرخ های فرقه رجوی را به حرکت در آورده اند و تخت های روان مسعود و مریم رجوی را در صحراهای گرم و خشک و سوزان عراق بر دوش های رنجور خود کشیده اند، آری این صدای سرکوب شدگان است که باید به گوش جهانیان برسد و جهان خفته و غرق شده در بازی های ننگین سیاسی مسعود و مریم رجوی را بیدار کنند و هشدار دهند که ای مدعیان دموکراسی، گوش فرا دهید و ببینید که،در نقطه ای از این کره خاکی انسان هایی با عواطف پاک انسانی دربند کشیده شده و با انواع مغزشویی ها، طلسم شده اند، و دم بر نمی آورند و سال های سال است که در زنجیرند و دست ها و پاهایشان از حرارت و سوزندگی غل و زنجیرهای گداخته شده از گرمای سوزان عراق زخمی و مجروح و خون آلود است، ولی همچنان آنها در زنجیرند و کسی در جهان به صدای آنها گوش نمی دهد یا صدای آنها را نمی شنود و یا اینکه معاملات کثیف سیاسی نمی گذارد صدای آنها شنیده شود. راستی این مسعود رجوی افعی و مریم رجوی لاشخور کی می خواهند از کشتار و خوردن گوشت و خون این افراد نگونبخت درعراق سیراب شوند و چرا این افراد نگونبخت را به حال خودشان رها نمی کنند؟ مسعود و مریم رجوی برای ایجاد تنش و بهره برداری سیاسی ساکنان نگونبخت اشرف از همه جا بی خبر برای درگیری فرا می خوانند و آتش زیر خاکستر را شعله ور میکنند، و این درحالیست که این افراد نمی دانند در واقع فقط خوراک تبلیغاتی و رسانه ای و سیاسی فرقه رجوی هستند، و در واقع به بهای جان آنها از آنها سوءِ استفاده می شود و این تحریکات مسعود و مریم رجوی به فاجعه انسانی می انجامد و نفرات اسیر اشرف را به کشتن میدهند. عملکرد مسعود و مریم رجوی است که خود، آگاه هستند که به دلیل عملکرد غیر صحیح و غیر اصولی همه پل های پشت سر خود و فرقه خود را خراب کرده اند و جایی و روزنه ی امیدی برای خود در منطقه باقی نگذاشته اند، پس بنابراین به دنبال ادامه راه و استراتژی غیر اصولی خود سعی شان بر این خواهد بود که با تهدید مقامات حقوق بشری به خودکشی و یا خودسوزی قضیه را هرچه پیچیده تر کنند. مسئول اصلی این فاجعه های انسانی خود مسعود و مریم رجوی می باشند که با در تنگنا قرار دادن نفرات نگون بخت و مرده های متحرک، خود مهیا کننده این شرایط می باشند. لذا تمامی نهادهای بین المللی و حقوق بشری و صلیب سرخ درعراق که در این رابطه فعال هستند باید این القائات ضد بشری مسعود و مریم رجوی را محکوم کرده و از آن جلوگیری کنند.
چون این روند به نابودی و یک تراژدی دوباره در اشرف خواهد انجامید. مجید روحی قربانی فرقه رجوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا