خوشرقصی مزدبگیران امریکایی و شادی های کودکانه مریم قجر تروریست

یک یادآوری _ این نوشتار امریکایی هایی را هدف قرار می دهد که برای رسیدن به شهرت های مقطعی وگذرا شرافت خود رابه اندک بهایی بهرکس وتحت هربهانه ای می فروشند. در رسانه های دنیای سرمایه داری اینگونه تبلیغ می شود که " امریکا سرزمین فرصت هاست " که البته این می تواند یک تعریف عام بوده و همه زمینه ها را در بر گیرد که اگر بخواهیم آنرا گسترش دهیم باتوجه به رخدادها ووقایعی که دراین کشور رخ می دهند باید گفت: امریکا همچنین سرزمین فرصت ها برای گانگسترها _ سارقین _ جنایتکاران حرفه ای _ادم ربایان _ قانون شکنان _ مزدوران اجاره ای _ قاتلین _ تروریست ها _ جنگ افروزان و خلاف کاران نیز هست.. درامریکا اگر حساب بانکی ات پرباشد به سادگی می توانی آدم کشی کنی وبا استخدام تیم وکلای مجرب از محکومیت های قانونی نجات یافته وتبرئه شوی _ دراین سرزمین باپول همه کار می توان کرد ازقتل وجنایت تا خرید هواپیمای جنگی و زیر دریایی _ دراین کشور اگر دست های پنهان قدرت تو را کاندیدای مناسبی تشخیص دهند حتی می توانی به سادگی رئیس جمهورشوی! درامریکا اگر پول داشته باشی حتی می توانی با شگردهای خاص افکار عمومی راهم باپرداخت دلار به هرطرف وسویی که می توانی بکشانی _ درواقع ذهنیت ونگرش عموم مردم امریکا را رسانه ها شکل می دهند وبه سوی خود می کشانند _اصلا جای شگفتی نیست که مثلا یک هنرپیشه نه چندان معروف فیلم های وسترن بنام " رونالد ریگان " دریک پروسه تبلیغی یکباره رئیس جمهور امریکا می شود!_ ویا فرزند یک رئیس جمهور سابق یکباره از مزرعه بادام زمینی خود به کاخ سفید راه می یابد. شهوت شهرت وپول وتبلیغ سه کالایی است که جامعه امریکا را تعریف می کند _ یک خواننده معروف ومیلیونر برای مطرح کردن بیشترخود به تجاوز جنسی به کودکان روی می آورد تا همچنان سرزبان هاباشد _ درامریکا هرکالایی درازای دلار قابل خرید وفروش است از اسلحه وتیربار وسلاح سنگین تا خرید رای ونظر سناتورها ونمایندگان کنگره وشخصیت ها ومسئولین سابق البته خریدن نمایندگان کنگره وافرادی که روزی مصدر شغلی هستند کمی گران است ولی قابل خریدن است _درامریکا اگرپول کافی داشته باشی می توانی هرکسی درهرمقامی را باخود همراه کنی وخواسته هایت را درحساس ترین بخش های تصمیم گیری مطرح کنی وحتی پیش ببری _ تجربه حمایت دستگاه تصمیم گیری امریکا درمورد حمایت بی حد ومرز از رژیم اشغالگر وتروریستی اسرائیل دراین مورد بهترین مدعاست… اسرائیلی ها خریدار دست اول حمایت های دولتی درامریکا هستند _ جالب توجه اینست که بدین گونه آدم خریدن ها جنبه رسمی وقانونی هم داده اند وبدان " لابی گری " می گویند _ لابی گری همان خریدن رای ویا دست کم تاثیرگذاری برنظر مسئولین تا بالاترین رده های حکومتی است. فرقه رجوی _ دلارهای خونین صدام وخریدن امریکایی های از رده خارج دستگاه تبلیغی فرقه تروریستی رجوی پس از شکست درتحمیل خود به دولت منتخب عراق و افشاشدن طرح های خودزنی وتصفیه درون گروهی مرداد 88 و فروردین 90 که توام با کم رنگ شدن حمایت امریکا از این فرقه در آن کشور گردید تصمیم گرفت درتداوم سیاست همسویی باامریکا وارد پروسه لابی گری در مراجع تصمیم گیری آن کشورگردد. چنین راهکاری البته زمینه های قبلی نیز طلب می کرد _ دعوت از افراد ازرده خارجی چون جان بولتن جنگ طلب اسرائیلی ورودی جولیانی و پاتریک کندی وصرف هزینه های فراوان برای شرکت این افراد درشوهای تبلیغی البته گرچه هیچ نتیجه ای برای اینگروه نداشت ولیکن دست کم اسیران اردوگاه درحال جمع شدن اشرف را به امیدهای واهی دلگرم می کرد. سمت و سوی اصلی لابی گری فرقه رجوی البته پرسه زدن درراهروهای کنگره امریکا وخرید برخی از اعضای کنگره از جمله رودهراباکر درجهت تلاش هشت ساله این گروه از لیست سیاه گروه های تروریستی در وزارت امور خارجه امریکا با چاشنی حمایت از اشرف بود. طی چند ماهه اخیر فرقه رجوی بیش از یک ملیون دلار ازدستمزدهای مزدوری برای صدام را دراین راه هزینه کرده است نتیجه چندین نمایش تبلیغی وصرف هزینه های کلان این شد که وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد ظرف چند ماه آینده درمورد ابقا و یاحذف این گروه از لیست گروه های خطرناک تصمیم خواهد گرفت _ گرچه بنظر نمی رسد امریکا این گروه را از لیست تروریستی خارج کند ولیکن به فرض مثبت بودن این تلاش ها هیچ مشکلی از این گروه منفور حل نخواهد کرد _ اردوگاه تروریستی اشرف تخته خواهد گردید ودراینجاست که لابی گری های امریکایی ها و اروپایی و تلاش های مزدبگیرانی چون رودهرا باکر و استیونسون متوقف خواهد شد _ درست پشت درب دفتر آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق _ دولت عراق دوگروه مزدور اروپایی وامریکایی را که قصد دخالت درامور عراق داشتند با خفت وخواری از کشور خود بیرون انداخت. آنتونی زینی _لی همیلتون ومایکل مونزی امریکایی های از رده خارج اعتراف کردند که برای شرکت درشوهای مریم قجر تروریست مبالغ هنگفتی دلار دریافت کرده اند…. طرح چماق وهویج دولت امریکا دربرابرفرقه تروریستی رجوی دولت امریکا اعلام کرد طرحی رابرای جراحی غده سرطانی اردوگاه اشرف درعراق ارائه کرده است که بنابراین طرح تشکیلات رجوی درعراق باید منحل گردد _ اعضای این گروه اعلام جدایی نمایند تا راه برای کمک صلیب سرخ وکمیساریای عالی سازمان ملل درامورپناهندگان هموار شود _ دراین طرح مکانی جدید جهت اسکان متقاضیان پناهندگی تا زمان خروج از عراق نیز درنظرگرفته شده است _ این طرح هم اکنون درحال اجراست وگروهی 58 نفره از کسانی که ازاشرف گریخته اند درکمپی درشمال شرقی بغداد اسکان داده شده اند _ گرچه مریم قجر تروریست درپناه هوارد دین مسئول از رده خارج امریکایی این طرح را رد کرده است ولی بنظر می رسد با قاطعیت دولت عراق درجمع کردن بساط شیادی فرقه رجوی پایان سال 2011 و حمایت امریکا از این تصمیم سران فرقه رجوی هیچ راهی جز قبول این طرح ندارند. هم اکنون گفتگوهایی بین نماینده سازمان ملل درعراق با سران اینفرقه درجریان است تا آنها را متقائد نمایند باطرح امریکا موافقت کنند _ درصورتی که سران اینفرقه با طرح جابجایی وانتقال به کشور ثالث بگونه ای انفرادی موافقت ننمایند دولت امریکا درپی هشدار سفیرخود درعراق مجبور است بهر صورت ممکن دولت وارتش عراق را درجمع نمودن این اسارتگاه یاری نماید _ تصور نمی رود که نیروهای امریکایی دراشغال و آزادی این اردوگاه تروریستی ورهاسازی اسیران که باید 8 سال پیش انجام می گرفت کارسختی درپیش داشته باشند _ طبیعی است درصورت پافشاری سران این فرقه درجابجایی ارتش عراق ونیروهای امریکایی این قرارگاه خودمختار را از چنگ فرقه رجوی خارج خواهند نمود _ بنابراین مسئولیت هرگونه زیان جانی برای اسیران فرقه رجوی مستقیما متوجه سران این گروه ودردرجه بعدی امریکا می باشد که با مداراگری هشت ساله خود باعث بجامانگی این اردوگاه تروریستی گردیدند. درب اسارتگاه اشرف تخته خواهد شد_ امید است این تحول مسالمت آمیز باشد مقاومت سران اینفرقه با طرح امریکا همچنین درروند احتمالی خط زدن این گروه ازلیست تروریستی مانع ایجاد خواهد کرد_ بنابراین اکنون چماق وهویج امریکا درمقابل فرقه رجوی است یاقبول بی چون وچرای طرح وهمکاری دراین راه ویا انتخاب راه حل توام به خشونت جهت تسخیر و نظامی و تخلیه اسارتگاه توسط عراق وامریکا سران فرقه رجوی باید بدانند اینجا انتها وپایان خط بیش از دودهه جنایت وخیانت وآدمکشی ومزدوری است _ شما هیچ عددی نیستید درهیچ معادله ای به شمار نمی ائید _ شما مورد تنفر عموم ایرانیان قرار دارید _ بنابراین درمقابل تصمیم دولت عراق زانو بزنید و امادگی خودرا برای انحلال تشکیلات وروند مسالمت آمیز حل جابجایی وانتقال فردی این اسیران اعلام نمائید وبگذارید این درماندگان بیمار به آغوش خانواده های خود وجامعه آزاد بازگردند….. این اخرین مهلت است آنرا از دست ندهید. شما چه بخواهید ویا که نه آینده شما دستگیری ومحاکمه دردادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته است بنابراین پرونده خلافکاری وتبهکاری خود ا از این سنگین تر نکنید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا