بازی موش و گربه ای در انتخاب مسئول اولی سازمان

انتخاب مسئول اولی سازمان بی شباهت به کارتون تام و جری نیست که مسئولین سازمان دقیقا همان نقش هایی را بازی می کنند که آقای والت دیسنی به بازیگرهای کارتونی خودش می دهد که همیشه گربه به دنبال موش می باشد ظاهرا همین داستان هر دو سال یکبار در سالگرد تاسیس سازمان در اشرف اتفاق می افتد هر چند که تهیه کننده برنامه کارتونی تام و جری از تضاد ثابت موش و گربه با رنگ و لعاب های مختلف برای سرگرمی بچه ها استفاده می کند، رجوی هم با سناریوهای ثابت از این شیوه ها برای سرگرم کردن نفرات در اشرف استفاده می کند که حتی حرکات و سخنرانی و فریبکاری عناصر انتخاب شده در معرفی آنان در طول سالیان گذشته مشابه هم می باشد.
زهره اخیانی به سیاق ثابت مریم و دیگر دست نشاندگان او در موضع مسئول اولی با فیگور گرفتن و بوسیدن پرچم ریاکارانه وانمود می کند که چنین موضعی سنگین و مسئولیت آور است و سعی دارد خودش را ناراحت نشان دهد و به دیگران القا نماید که من اصلا مایل نبودم و شما من را انتخاب کردید. ولی بعد از اعلام رسمی وی به یکباره خوشحال شده و رنگ عوض می کند.
در شوهای مسخره قبلی تمام زنان شورای رهبری!!! همه به تعریف و تمجید از فهیمه به عنوان اولین زن رها شده حرف می زدند و بعدا نوبت به نسرین و… رسید و اکنون بعد از سالیان نوبت به مژگان پارسایی رسیده و عملا زهره تو دهنی خوبی به صدیقه حسینی زد. در موقع معرفی خودش بطور دائم از مژگان تعریف می کرد و عملا صدیقه مانند مرغ پر کنده ای سرش را پایین انداخته و مطمئنم که لحظه داشته و بعدا باید فاکت هایش را بخواند چرا بعد از سالیان مسئول اولی سازمان که این همه افراد را به کشتن داده، و فشار در تشکیلات را بیشتر کرده، و زمان مسئول اولی وی زیادتر از بقیه بوده، این نتیجه کارش شده که بجای تعریف از وی از مژگان تعریف می کنند البته باید به خانم صدیقه گفت که همه امثال شما برای رجوی هیچ ارزشی ندارید و بعد از استفاده مانند دستمال کاغذی مصرف شده به گوشه ای دور انداخته می شوید و اکنون هم برای شما مشخص شده است که بعد از سالیان باید خوار و سرافکنده باشید.
اما زهره اخیانی به رسم همه زنان گماشته شده قبلی در سازمان با ناز و کرشمه عنوان می کند « که اگر از خودم بگم، این مسئولیت سنگین است، اگر حمایت شما نبود، بدون کمک از خواهران و برادران نمی توانم و… » جملات دهن پرکنی که فقط نفرات در درون اشرف می فهمند که این گونه حرفهای تکراری که از دهان وی خارج می شود سالیان قبل مریم و سایر زنان به محض رسیدن به این پست پوشالی از آن استفاده کردند.
وی در این مراسم مسخره عنوان کرد، « باید خود را رها کنم »، البته جای سئوال است که خانم زهره اخیانی قبلا شما در رقص رهایی با حضور مریم در کنار مسعود رها شدید اکنون چه نیازی به رها شدن در کنار رزمنده گان را دارید؟!!!
ولی واقعیت تعیین مسئول اولی سازمان در درون مناسبات نه از موضع توان و رده تشکیلاتی و یا حتی توانمندی و انرژی فردی باشد بلکه هم چون بازی موش و گربه ای است که انتخاب همه اینان بازیچه دست رجوی فاسد می باشند.و انتخاب همه آن نفرات به میل و درخواست شخص رجوی فاسد است و در واقع همه بازیچه او هستند و این انتخاب ها یک حرکت موش دوانی است.
چون تاکنون تیغ فریبکاری سایر زنان مسئول اول فرقه دیگر برای اعضا اسیر اشرف برش نداشته از سر ناچاری عنصر حلقه به گوش دیگری را برای ماندن و به کشتن دادن اعضا در اشرف انتخاب کردند تا شاید او بتواند معجزه ای کند و استارت سرنگونی را به سرانجام برساند.
البته به عنوان اعضای جدا شده از سازمان که بارها شاهد این شو و دلقک بازی های رجوی در اشرف بودیم باید به خانم زهره اخیانی بگویم که زیاد به این مقام خیالی تکیه نکن چرا که تو هم مانند خانم صدیقه حسینی ابتر و خوار و ذلیل خواهی شد و همانند سایر مسئولین قبلی فرقه از گندم ری نخواهید خورد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا