اگر مجاهدین را ترک کنید از بین می روید

یکی از مهمترین بحث ها که بعد از سرنگونی پدر خوانده رهبری فرقه روی میز فرقه بود بحثی بود که شما نباید سازمان را ترک کنید از سازمان جدا شوید زندگی بیرون از مناسبات سازمان شما را از بین می برد. در پادگان اشرف عجب روزگارتلخی داشتیم یادم می آید در یک نشستی که مژگان، رقیه عباسی، زهره قائمی، مسئولیت نشست را بر عهده داشتند در نشست گفتند هر فردی از سازمان جدا شود در زندگی عادی نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد و سریع از بین می رود. برای ما هم این بحث کاملا در ذهنمان جا افتاده بود که مبادا روزی برسد که سازمان را ترک کنیم. بحث های مضحک و فریبکارانه دستگاه ایدئولوژی رهبری فرقه و سرانش آنقدر عقب مانده و پوسیده است که سقف زنده ماندن را روی اشرف خراب شده بسته اند. این همه از فرقه جدا شدند چه اتفاقی برای آنها افتاد خیلی راحت دارند زندگی خودشان را می کنند و از طرفی زندگی آزاد را به عینه می بینند. و ماهیت رهبری فرقه برای آنها روشن شده که طی این سالها زیر پوش جنگ آزادی بخش چه رکبی از رهبری فرقه خورده اند. قبل از جدا شدن از فرقه واقعا ذهن من درگیر این بود که از فرقه جدا شوم دیگر نمی شود زندگی کرد در زندگی آزاد برای من روشن شد که دجال بازی و شیاد بازی رهبری فرقه افکار شومش را در ذهن ما فرو می کرد که مبادا پشت او را خالی کنیم و به اهداف شومش نرسد. رهبری فرقه در کدام مدرسه این درسها را آموخته که دست هر چه جادوگر و رمال را از پشت بسته. زندگی در دورترین نقطه ایران اگر هیچ امکاناتی هم نداشته باشد شرفش ارزش دارد به پادگان اشرف. لعنت خدا بر رهبران فرقه که با ایدئولوژی کثیفشان انسانها را به بند می کشند و از خود تهی می کنند وفقط منافع شخصی خود را در نظر می گیرند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا