مریم رجوی خواستار حمله به ایران شد

سرانجام مریم قجر سركرده فرقه كثیف و مزدور رجوی تمام تعارفات را كنار گذاشت و رسما از آمریكا و كشورهای غربی خواست به ایران حمله كنند. وی طی پیامی كه روز گذشته از رسانه های آنها منتشر شد اعلام كرد «تحریمها خیلی خوب است ولی كافی نیست و تنها راه حل، حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران است».
رجوی جنایتكار كه سالها به مزدوری برای صدام حسین پرداخته بود و زمانی كه عراق در حال جنگ با ایران بود رجوی با دادن اطلاعات به عراقی ها آنها را در كشتار مردم بی دفاع ایران یاری می كرد و حتی بصورت نظامی با سلاح همراه با نیروهای عراقی به شهرها و نیروهای ایرانی حمله می كرد. پس از آنكه صدام سرنگون شد و پشت و پناه او از بین رفت بدنبال پشت و پناه دیگری می گشت.
رجوی همیشه دنبالچه و سگ زنجیری قدرتهایی بوده است كه از او بعنوان یك آلت دست استفاده می كرده اند. پس از اشغال عراق به سمت آمریكا رفت و تا توانست اطللاعات از ایران و نیروهای عراقی در اختیار آمریكا گذاشت و هرگز فكر نمی كرد روزی آمریكا هم او را تنها بگذارد. رجوی در نشستهای درونی به نیروهایش گفت: «اینكه آمریكا ما را در عراق با دولت فعلی عراق تنها بگذارد و برود یك امر كاملا محال است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد» ولی دیدیم كه آمریكا نیز او را با انبوهی عراقی كه به خون آنها تشنه هستند تنها گذاشت و می رود.
رجوی اكنون كه فضای فشار بر ایران از طرف كشورهای غربی افزایش پیدا كرده سعی می كند از این آب گل آلود ماهی بگیرد و خواستار حمله به ایران است. افراد او از جمله «حسن داعی الاسلام» نیز كه در آمریكا با گروههای لابی یهودی در ارتباط است بشدت سعی دارد این سیاست رجوی را پیش ببرد. ولی رجوی بازهم به كاهدان زده است چون نه آمریكا و نه اسرائیل و نه هیچ كشور دیگری هرگز دست به حمله به ایران نخواهد زد.
ولی آنچه كه مهم است ماهیت وطن فروشی و كثیف این فرقه است كه باز هم خودش را نشان داده است. رجوی حاضر است كشورش مثل عراق و افغانستان به ویرانه ای تبدیل شود، شاید آمریكا تكه استخوانی جلوی او هم بیندازند. ولی نمیداند كه نه در بین مردم ایران و نه حتی در بین كشورهای خارجی هیچ محلی از اعراب ندارد و محكوم به نابودی و زوال است.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.